Bloemstuk "Geopend Graf", Pasen 2018

Het graf is open. De steen is weggerold. Hij is opgestaan. De witte bloemen staan voor reinheid, vreugde, feest en waarheid. De kaars staat voor het licht van Pasen.

Kerkdiensten Pasen 2018

Diensten:
1e Paasdag ochtenddienst:
Voorganger:  Hans Berkhoff, 
Schriftlezing: Mattheus 28: 1-10
Thema: Wat betekent het open graf voor u/jou?

1e Paasdag avonddienst:
Voorganger: Ds. G.A. Schreuders uit Wierden,
Schriftlezing: Ps 118:19 – 28 en Mattheus 4, 12 – 17 en 28: 1 – 10, 
Preek: Mattheus 28: 6a

2e Paasdag ochtend:
Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde Kerk:
Voorganger: Ds. J. Tiggelaar uit Nieuwleusen, 
Schriftlezing: Lucas 24 : 13-35 (NBV)

Collecte:
In de dienst: Kerkbeheer & Pastoraat
Bij de uitgang: Diaconie
Zendingsbussen: Internationaal theologisch onderwijs in Hong Kong

Kindernevendienst 1e Paasdag voor groep 1 t/m 5 van de basisschool: 
Het wordt licht: Jezus leeft (Johannes 20:1-10) 

Kamp 2018, uitnodiging en opgave

Hallo allemaal!!

Het is bijna weer zover: we gaan op kamp! En natuurlijk willen we graag dat jullie met z’n allen meegaan! 

Ook dit jaar hebben we weer een heel leuk, erg gezellig en sportief programma voor jullie bedacht. De inhoud hiervan blijft nog even geheim. Maar dat we met z’n allen een hoop plezier gaan beleven staat vast! Dit jaar gaan we naar een kampeerboerderij in Nutter. We vertrekken op woensdag 9 mei om 18.00 uur bij het dienstgebouw en komen daar ook terug op zaterdagmiddag 12 mei rond 13.00 uur. 

Je kunt je opgeven op woensdag  4 april van 18.00 uur tot 19.30 uur in het Hervormd Dienstgebouw. 

Als je verhinderd bent, of niet in de gelegenheid bent om langs te komen op 4 april, dan graag voor 5 april de invulstrook...

Lees meer: Kamp 2018, uitnodiging en opgave

Inloggen