Kerkdiensten zondag 23 februari 2020

Zondagmorgen hoopt ds. W.H.B. ten Voorde (senior)  uit Nunspeet in onze kerk voor te gaan. Het onderwerp van de preek is Psalm 121. Dit is dan natuurlijk ook de het gedeelte uit de Bijbel dat gelezen wordt.
De avonddienst is een jongerendienst met als thema “Geloof je het zelf?”. Ds. R.J. Perk uit Nijverdal zal dit verder toelichten. In deze dienst is de muzikale begeleiding van “In Spirit United” (www.inspiritunited.nl)

Alternatieve avonddienst op 9 februari vanwege storm

In verband met de weersomstandigheden is de dienst van zondagavond 9 februari afgelast. Naar verwachting zal de storm rond 20.30 uur op het hoogtepunt zijn. Het moderamen heeft daarom besloten dat het niet verantwoord is om allemaal naar de dienst te komen en daarmee risico's te nemen.
Voor kerk-TV kijkers zal er een korte dienst zijn waarin met name de preek behandeld zal worden. Iedereen kan deze korte dienst volgen via de kerk-TV kastjes of via www.kerkomroep.nl
U wordt verzocht om niet naar de kerk te komen en de (korte) dienst thuis te volgen.

Kerkdiensten zondag 9 februari 2020

Zondagmorgen hoopt Prof. Dr. G. Immink uit Driebergen in de dienst voor te gaan. Zijn preek gaat over Marcus 1 vers 15: “De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het evangelie.”
De avonddienst zal worden geleid door ds. W. Geuze. Hij heeft het over het eerste gedeelte van de bergrede. Hierbij wordt gelezen uit Mattheüs 5: 1-20. Combo en orgel zorgen voor de muziek in deze avonddienst.

Inloggen