Catechisatiegroepen 2018-2019

De indeling van de catechisatiegroepen voor het seizoen 2018-2019 vinden jullie hier.

Thema jongerendiensten '18-'19

De jongerendienst commissie heeft onlangs het thema voor het komende seizoen gepresenteerd. Hierbij de flyer. Uiteraard hopen we dat iedereen weer komt naar de diensten aan de hand van dit thema. En breng vooral vrienden mee die de diensten bij ons tot nu toe nog niet bezoeken.

Kerkdiensten zondag 16 september 2018

In de morgendienst zal de Heilige Doop aan Gijs van de Willige worden bediend. Deze doopdienst zal worden geleid door ds. G. Schreuders uit Wierden en heeft als thema “De Heere zal voor u strijden, u hoeft zelfs niets te doen” (Exodus 14 vers 14).

De avonddienst is ook een speciale dienst, dan hoopt de beroepen predikant ds. B.J.D. van Vreeswijk uit Hattem voor te gaan. Zijn preek gaat over “Het geheim van de gemeente”, dit n.a.v. Romeinen 1, vers 1 t/m 17.

Iedereen is van harte uitgenodigd in de twee diensten!

Beroepingswerk (12 september 2018)

Zoals zondag 9 september jl. is afgekondigd heeft de kerkenraad het voornemen ds. B.J.D. van Vreeswijk uit Hattem te beroepen. Wanneer er geen bezwaren op de doorlopen procedure binnenkomen, zal het beroep D.V. 15 september as. ingaan.

D.V. zondag 16 september as. hoopt ds. Van Vreeswijk voor te gaan in de avonddienst in onze kerk, aanvang 19.00 uur. 

Op donderdag 20 september as. wordt er een gemeenteavond gehouden in het Hervormd Dienstgebouw waar over en weer nader kennis kan worden gemaakt. De aanvang van deze avond is om 20.00 uur. (inloop vanaf 19.45 uur)

Iedereen is van harte welkom op beide avonden!

Inloggen