1709 - Kerk zijn: Jongerendienst 25 februari 2024

In de jongerendienst van zondag 25 februari staat het getal 1709 in de spotlights.
Dit keer een getal dat op een speciale manier verbonden is aan onze kerk; heb jij al gezien hoe?

Alle mensen die naar de kerk gaan, jong of oud, zijn óók aan elkaar verbonden. Hoe verschillend we ook kunnen zijn, samen vormen we de kerk. Tijdens deze dienst staan we stil bij hoe wij samen, jong en oud, voor elkaar klaar kunnen én moeten staan. Waarbij het streven is om de kerkgemeenschap levendig te houden, generatie op generatie. Maar hoe ga je eigenlijk met alle verschillende ideeën en wensen om? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de kerk een plek is waar iedereen zich thuis voelt?
Dominee de Ruiter zal tijdens deze dienst ingaan op het thema ‘Kerk...

Lees meer: 1709 - Kerk zijn: Jongerendienst 25 februari 2024

Thema-avond ‘God aanbidden in de kerkdienst’

28 februari Thema-avond ‘God aanbidden in de kerkdienst’. Schrijft u het alvast in uw agenda! Op woensdag 28 februari wordt de derde Thema-avond gehouden in het kader van ons jaarthema ‘Aanbidding’. Dit keer gaat het over de kerkdienst als moment om God te aanbidden. Hoe ‘werkt’ de liturgie van een kerkdienst eigenlijk en op welke manier kan die ons helpen om God te aanbidden? Wat is de gedachte achter de vormgeving van onze huidige gereformeerde liturgie en op welke manier kan die afgestoft en verrijkt worden met elementen uit andere tradities? Zijn er ook invloeden vanuit onze tijd en cultuur die de liturgie van de kerkdienst juist uithollen of verschralen?

Gezien de publicatie van zijn recente boek over liturgie ‘Dichter bij God’

Lees meer: Thema-avond ‘God aanbidden in de kerkdienst’

Themadienst ‘Cloud or Kingdom?’

Themadienst zondagavond 11 februari ‘Cloud or Kingdom?’. Zondagavond is er weer een themadienst speciaal voor jongeren in de catechisatieleeftijd. Dit keer gaat het over de ‘cloud’, die digitale wereld die steeds verder doordringt in ons gewone leven (denk aan de opmars van AI, kunstmatige intelligentie). Op welke manieren worden wij onbewust beïnvloed en aangestuurd door deze digitale werkelijkheid en hoe kan juist het christelijk geloof hier tegenwicht aan bieden?

We lezen daarom het begin van het Markus-evangelie waarin niet alleen verteld wordt hoe Johannes de Doper en de Heere Jezus aankondigen dat het ‘Koninkrijk van God’ (Kingdom) nabijgekomen is en de mensen oproepen tot bekering, maar waarin we ook lezen hoe Jezus Zijn...

Lees meer: Themadienst ‘Cloud or Kingdom?’

Inloggen