Installatie Multi Media

De installatie van de Multi Media in onze kerk is deze week begonnen. De eerste fase is het aanbrengen van bekabeling. Voor alle schermen en camera's zijn kabels getrokken voor beeld, voeding en bediening. Door de week is de vaste klusgroep bezig geweest om op allerlei plaatsen al vast de nodige buizen te leggen. Zaterdag zijn (opnieuw vrijwilligers) bezig geweest om alle kabels te leggen. 

De week voor Pasen zal de bekabeling compleet gemaakt worden. In de week na Pasen zal de leverancier van de installatie de schermen en overige apparatuur plaatsen. Hiervoor denkt het bedrijf  drie dagen nodig te hebben. Wanneer deze 2e fase is afgerond kan de Multi Media minimaal gebruikt worden op manier zoals we voorheen de beamers...

Lees meer: Installatie Multi Media

Wijkavonden wijk 11, 13, 1 en 5

Wijkavond wijk 13 op donderdag 11 april: In tegenstelling tot wat er in het kerkblad staat vermeld is er op donderdagavond 11 april niet de wijkavond van wijk 3, maar van wijk 13. Aanvang 20:00 uur, inloop van 19:30 uur. 
Zie ook het artikel in het kerkblad. 

De agenda voor de komende wijkavonden ziet er als volgt uit: 
Wijk 11: 10 April (oud. Gerrit Kroese) 
Wijk 13: 11 April (oud. Arie Drent) 
Wijk 1:   25 April (oud. Bert Jan ter Steege) 
Wijk 5:     9 Mei  (oud. Arie Pluimers en Marc Stulen) 

U komt toch ook! 

Kerkdiensten zondag 7 april 2019

Ochtenddienst: 
Voorganger: Ds. Donken uit Wierden,
Schriftlezing: Lukas 23: 13-32 (HSV),
Thema: “Om te huilen…”.

Avonddienst:
Voorganger: Ds. J.H. van Osch uit Vaassen,
Schriftlezing: Jesaja 53:1-5 en Johannes 18:33-19:5 (HSV)
Tekst: Johannes 19:5 ‘Zie, de mens’

Liederen: 
Ochtenddienst:
Aanvangslied: Hemelhoog 429
Psalm 1: 1, 2, 3
Psalm 147: 7
Hemelhoog 104
Gezang 177: 1, 2, 6
Gezang 444: 1, 2, 3

Avonddienst:
Aanvangslied: Gezang 173:1,2,3,4
Psalm 31:9,10,11
Gezang 446:1,2,3,4
Gezang 178:1,6,7,8
Gezang 87:3,4,5
Gezang 461:1,2,3,4

Collecte: 
In de dienst: Diaconie en Pastoraat
Bij de uitgang: Kerkbeheer
Zendingsbussen: Bijbelstudieprogramma Zuid-Afrika

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool: 
Simon van Cyrene (Lucas 23:26-32)

Opgave kamp 2019

De opgave voor het kamp is op woensdag 17 april van 19.30 uur tot 20.00 uur in het Dienstgebouw. Om de opgave vlot te laten verlopen kun je hier de opgave-brief downloaden en thuis al vast invullen. Overige informatie staat in de brief.

Inloggen