Kerkdiensten op zondag 29 april 2018

Ochtenddienst:

Voorganger: Dhr. J.P. Lensen uit Oldebroek, 

Schriftlezingen: Handelingen 14:21-22 en 2 Timotheüs 2:1-13

Thema: “Deel uitmaken van het koninkrijk van God door (net als Jezus) tegen de stroom in te zwemmen”

 

Avonddienst - Jongerendienst:

Voorganger: Dhr. H. Maat uit Putten

Thema: God+jij

 

Collectes:

In de dienst: Diaconie

In de Jongerendienst: Open Doors en Pastoraat

Bij de uitgang: Kerkbeheer

Zendingsbussen: Meisjesschool in Benin

 

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 5 van de basisschool: 

Thema: Gods opdracht aan Noach (Genesis 6:5-22)

Kerkdiensten op zondag 22 april 2018

Ochtenddienst:
Voorganger: Ds. J. Woudenberg - Westerhaar 
Schriftlezing: Lukas 24: 13-33a (NBG)

Avonddienst:
Voorganger: Ds. J. de Goei - Amersfoort
Schriftlezing: Ezechiël 37 : 1 - 10 en 1 Thessalonicenzen 4 : 13 – 18 (HSV)
Tekst: Ezechiël 37 : 3
Thema: "Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen?"

Collecte:
In de dienst: Kerkbeheer en Pastoraat
Bij de uitgang: Diaconie
Zendingsbussen: Internationaal theologisch onderwijs in Hong Kong

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 5 van de basisschool: 
Kaïn en Abel (Genesis 4:1-16) 

Kerkdiensten op zondag 22 april 2018

Ochtenddienst:
Voorganger: Ds. J. Woudenberg - Westerhaar 
Schriftlezing: Lukas 24: 13-33a (NBG)

Avonddienst:
Voorganger: Ds. J. de Goei - Amersfoort
Schriftlezing: Ezechiël 37 : 1 - 10 en 1 Thessalonicenzen 4 : 13 – 18 (HSV)
Tekst: Ezechiël 37 : 3
Thema: "Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen?"

Collecte:
In de dienst: Kerkbeheer en Pastoraat
Bij de uitgang: Diaconie
Zendingsbussen: Internationaal theologisch onderwijs in Hong Kong

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 5 van de basisschool: 
Kaïn en Abel (Genesis 4:1-16) 

Inloggen