Bevestiging en intrede Ds. W.Geuze

Vandaag was een blijde dag in Hervormd Enter: de verbintenis- en intrededienst van ds. Wim Geuze. Vanochtend was er de mooie bevestigingsdienst met medewerking van ds. M.D. Geuze (de vader van) en ds. G.Schreuders (onze consulent). Vanmiddag was er de druk bezochte intrededienst door ds. Wim Geuze met aansluitend enkele toespraken en gezellig koffiedrinken na de intredediemst. De beide diensten zijn te zien op www.kerkomroep.nl 

Kerkdiensten zondag 1 september 2019

Ochtenddienst, aanvang 10:00 uur, verbintenis Ds W. Geuze: 
Voorgangers: Ds. M.D. Geuze uit Nunspeet en Ds. G.A. Schreuders uit Wierden 
Schriftlezing: Handelingen 8 
Thema: Mijn werk gaat door, ook in Enter!

Middagdienst, aanvang 14:30 uur, intrede: Ds. W. Geuze: 
Schriftlezing: Psalm 107 en Johannes 14 
Tekst: Psalm 107: 7&8 

Collecte: 
In de dienst:  Diaconaal project en Pastoraat
Bij de uitgang:  Kerkbeheer
Zendingsbussen: De kerk bloeit op Cuba

Kindernevendienst zowel 's ochtends als 's middags voor groep 1 t/m 6 van de basisschool:
's ochtends: Een nieuw leven door Christus (Kolossenzen 3:5-17)
's middags: Vrije invulling

Kanovaren op 7 september 2019 (Jeugd)

Op zaterdagmiddag 7 september willen we met de jeugd vanaf groep 5 gaan kanoën. Vind je het leuk om mee te gaan dan moet je je uiterlijk maandag 2 september aanmelden. Je wordt op de 7e om 13.45 uur verwacht bij het Mölke. Vriendjes en vriendinnetjes zijn uiteraard van harte welkom om ook mee te doen! 
Neem voor opgave en eventuele vragen contact op met de activiteiten commissie, Renate Schuilenborg, 06- 125 643 98

Inloggen