Kerkdiensten zondag 5 januari 2020

Ochtenddienst:
Voorganger: Ds. L.W. Smelt uit Voorthuizen
Schriftlezing: Openbaring 1:7-8, 21:5-6 en 22:12-17
Thema: IK BEN de ALFA en de OMEGA

Avonddienst: 
Voorganger: Dhr J.F. Berkhoff uit Vriezenveen,
Schriftlezing: Psalm 25: 1-12, Joh. 14: 15-17 en Joh. 16: 13-14
Thema: Leid mij Heer , o Machtig Heiland, door dit leven aan Uw hand. (ELB 186)
Heer: 1.wijs / leer mij U weg, 2.leer mij U wil, 3.toon mij Uw plan (sela)

Collecte: 
In de dienst: Woord en Daad en Pastoraat
Bij de uitgang: Kerkbeheer
Zendingsbussen: Nepal

Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool:
Magiërs uit het Oosten bezoeken Jezus (Matteüs 2:1-12)

Nieuwjaarsdienst begint om 10.00 uur

Anders dan in het kerkblad staat vermeld, begint de dienst op Nieuwjaarsdag niet om 9:30, maar om 10:00 uur. De dienst zal korter en eenvoudiger van opzet zijn dan een reguliere dienst, bijv. zonder wetslezing en met een korte meditatie. Op deze manier hopen we dat er meer gemeenteleden gebruik maken van de gelegenheid om de dienst bij te wonen en elkaar een Gezegend Nieuwjaar te wensen.

Zangavond 25 januari 2020

Op zaterdag 25 januari wordt er in onze kerk  een zangavond georganiseerd. We maken voor die avond een selectie van de mooiste Sela liederen o.a. "U bent hier" en "Ik zal er zijn". De liederen worden afwisselend als solo of in samenzang gezongen. Zangeres Annemiek Imhof-Lubbers wordt die avond begeleid door onze eigen huisband. Het belooft ook nu weer een mooie avond te worden.

Inloggen