Over ons

Categorie: Gemeente Gepubliceerd: dinsdag 17 december 2013

We zijn gemeente van Jezus Christus, d.w.z:  we weten ons geroepen om  Jezus Christus te leren kennen, lief te hebben, te eren, te volgen en bekend te maken.

Het is daarom ons verlangen:
- dat God verheerlijkt wordt in onze gemeente,  
- dat onze gemeente gekenmerkt kan worden als een liefdevolle gemeenschap, 
- dat wij het geloof op een aanstekelijke wijze uitdragen naar buiten toe.

Met andere woorden:
A
ls gemeente van Jezus Christus willen we voor alles betrokken zijn op en toegewijd aan 
God, en vervolgens ook op elkaar als gemeenteleden en op de mensen om ons heen.

Die drievoudige betrokkenheid kan samengevat worden in de 3 B’s:
- Boven – betrokkenheid op God 
- Binnen – betrokkenheid op elkaar als leden van Zijn gemeente 
- Buiten – betrokkenheid op de mensen om ons heen 

We streven ernaar, dat al onze activiteiten een of meer van de 3 B’s tot uiting laten komen. 
We toetsen onze activiteiten daarom geregeld op hun “B-gehalte”.

(ontleend aan Marius Noorloos, Leven bij de Bron, p. 14vv)

Inloggen