"Alpha. Een goed begin ...." (Jongerendienst)

Zondagavond 26 september 2021 is er de eerste jeugddienst van dit nieuwe seizoen. Het overkoepelende thema van alle jeugddiensten dit jaar is "Generation Alpha". Christen in de 21e eeuw'. Het gaat dus over de vragen waar we als christenen in deze tijd tegenaan lopen. Voor we met die vragen beginnen, willen we komende zondagavond eerst kijken naar de eerste hoofdstukken van de Bijbel en hoe we God daarin leren kennen. Een goed begin is immers het halve werk. Het thema van deze jeugddienst is dan ook:  "Alpha. Een goed begin..."

 

Gemeenteavond nieuw beleidsplan op 29 september 2021

Op woensdag 29 september is er een gemeente-avond rond het nieuwe beleidsplan. De kerkenraad heeft inmiddels een conceptversie van dit nieuwe beleidsplan gereed maar wil de gemeente eerst nog de gelegenheid bieden om in het beleidsproces rond dit nieuwe beleidsplan mee te denken en evt. suggesties aan te dragen voordat verdere stappen worden gezet rond het formeel vaststellen van dit nieuwe beleidsplan. Op deze gemeenteavond zal het voorafgaande beleidsproces nog kort worden samengevat, daarna zal in kleine groepen verder worden gesproken over de geformuleerde visie voor de komende 4 jaar. Daarbij is er gelegenheid om suggesties aan te dragen hoe deze visie in de gemeente gerealiseerd zou kunnen worden. Tenslotte willen we door middel van...

Lees meer: Gemeenteavond nieuw beleidsplan op 29 september 2021

Belijdenisdienst zondag 19-9-2021

Zondagochtend hopen in een feestelijke dienst, zes jongeren belijdenis van hun geloof af te leggen. Deze dienst wordt geleid door Ds. Wim Geuze. Er wordt bij deze dienst gelezen uit Genesis 25 vers 19 t/m 34 “Jacob en Esau”. Muzikale ondersteuning gebeurt door het orgel en door het combo. Let op: Vergeet je niet aan te melden voor deze dienst via deze website!

 

 In de avonddienst van 19.00 uur zal dominee Koos Snaterse uit Hoogeveen voorgaan. Thema van de dienst is ‘De gesloten tuin is geopend’. Hierbij wordt gelezen uit Hooglied 4 vers 10 t/m 5 vers 1 en Lukas 7 vers 36 t/m 50

Wees welkom en alvast een fijne zondag!

Inloggen