Kerkelijk Meeleven Week 34/2016

21 augustus t/m 27 augustus

Zieken:
ZGT,OCON,  Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo:
Mw. Ria Scholten-Brunnenkreef, Marcus Samuëlstraat 12, 7468 BP Enter

Thuisgekomen:
Doreen Peddemors, Zuiderstraat 50, 7468 CX Enter
Ds. W. Bevelander, Werfstraat 1, 7468 GG Enter

Jarigen 80+:
22-08-1923 Mevr. G. Fokkert-Slot, Het Reggedal 23a k108, 7468 BX Enter
22-08-1935 Dhr. G.H. Velt, Jagersweg 5, 7468 PE Enter
25-08-1936 Dhr. J. Nijland, Achteresweg 17, 7468 PP Enter

Schriftlezing en collecte:
 Ochtenddienst: Psalm 103
 Avonddienst: 1 Johannes 1, 8 - 2, 2; 1 Johannes 4, 1 – 6 en 5, 13 – 21
 Collecte in de dienst: Kerkbeheer en Pastoraat
 Collecte bij de uitgang: Fonds Christelijke Belangen
 Zendingsbussen: "Zingen in je eigen taal in...

Lees meer: Kerkelijk Meeleven Week 34/2016

Kerkelijk Meeleven Week 33/2016

14 t/m 20 augustus
            
Zieken:
Thuisgekomen:
Doreen Peddemors, Zuiderstraat 50, 7468 CX Enter 
Mw. G.F. Nijmeijer - Olde Samson, Het Reggedal 23a 112, 7468 BX Enter

HELIOS-ziekenhuis Fette Henn 50, 47839 Krefeld, Duitsland: (opname 19 aug.):
Ds. W. Bevelander, Werfstraat 1, 7468 GG Enter 

Jarige 80+:
19-08-1926 Mevr. H. Veld - Kalenkamp, Populierenlaan 13, 7468 BK  Enter
20-08-1929 Dhr. M. Brunnekreef, Hogebrink 26, 7468 CB  Enter

Schriftlezing en collecte:
Avonddienst: Exodus 14
Collecte in de dienst: Kerkbeheer, pastoraat
Collecte bij de uitgang: Zomerzendingscollecte
Zendingsbussen: "Zingen in je eigen taal in Pakistan."

Kindernevendienst voor kinderen van de groepen 1 t/m 3 van de basisschool:
Vakantieprogramma

Vakantie Bijbel Week...

Lees meer: Kerkelijk Meeleven Week 33/2016

Kerkelijk Meeleven Week 32/2016

7 t/m 13 augustus
            
Zieken:
Opname ziekenhuis Amsterdam (donderdag 11 augustus):
Doreen Peddemors, Zuiderstraat 50, 7468 CX Enter

Thuisgekomen:
Ds. W. Bevelander, Werfstraat 1, 7468 GG Enter
Joke Nijmeijer, Julianastraat 22, 7468 BV Enter
Mevr. J. Deurnink, Schipperstraat 5, 7468 GD Enter

Jarige 80+:
11-08-1934: Mevr. B. Nijland-Stegeman, Prins Bernhardlaan 3, 7468 BD Enter

Schriftlezing en collecte:
Avonddienst: Psalm 10
Collecte in de dienst: Diaconaal project “Hoop voor Albanië”
Collecte bij de uitgang: Kerkbeheer
Zendingsbussen: "Zingen in je eigen taal in Pakistan."

Kindernevendienst voor kinderen van de groepen 1 t/m 3 van de basisschool:
Vakantieprogramma

Hulp gevraagd:
De kerkrentmeesters doen een dringend beroep op u om op...

Lees meer: Kerkelijk Meeleven Week 32/2016

Kerkelijk Meeleven Week 31/2016

31 juli t/m 6 augustus
            
Zieken:
HELIOS-ziekenhuis Fette Henn 50, 47839 Krefeld, Duitsland:
Ds. W. Bevelander, Werfstraat 1, 7468 GG Enter

Opname MST Postbus 50 000 7500 KA Enschede (5 aug.):
Joke Nijmeijer, Julianastraat 22, 7468 BV Enter

Thuisgekomen:
Mevr. J. Deurnink, Schipperstraat 5, 7468 GD Enter

Jarige 80+:
07-08-1932 Mevr. J.A. Smalbrugge - Notteberg, Iemenkampsweg 1, 7468 RH  Enter

Schriftlezing en collecte:
 Ochtenddienst: Exodus 2: 11-25,  Hebreeën 11: 24-26
 Avonddienst: Lukas 15: 1-10
 Collecte in de dienst: Diaconie, Pastoraat - Collecte bij de uitgang: Kerkbeheer
 Zendingsbussen: Meisjesschool in Benin

Kindernevendienst voor kinderen van de groepen 1 t/m 3 van de basisschool:
Vakantieprogramma

Hulp gevraagd tijdens...

Lees meer: Kerkelijk Meeleven Week 31/2016