Effatha 2019/2020

“Ook onze club Effatha is weer begonnen. Iedere vrijdagavond zijn wij in de Oude Pastorie te vinden.”

 

Levend in Christus

Binnenkort wordt in Vriezenveen de cursus ‘Levend in Christus’ van het Evangelisch Werkverband gegeven. Ds. Jelle de Kok, predikant toeruster van het EW zal deze cursus leiden. De cursus is bedoeld voor een ieder die meer wil leren over de gaven van de Heilige Geest, het gebed en genezing en bevrijding. Voor verdere informatie zie meelevenbrief.

Kerkdiensten zondag 13 oktober 2019

Ochtenddienst: Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds W. Geuze
Schriftlezing: Psalm 63

Avonddienst: Viering van en dankzegging voor het Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. W. Geuze
Schriftlezing: Psalm 63

Collecte:
In de dienst:  Diaconaal project en Pastoraat
Bij de uitgang:  Kerkbeheer
Zendingsbussen: Project "De kerk bloeit op Cuba"

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 4 van de basisschool.:
Thema: “De Ark bij de Filistijnen” (1 Samuël 5)

Wijkavond wijk 5 (dinsdag 8 oktober 2019)

In het vorige seizoen hebben we het rondje door de wijken net niet af kunnen maken. Voor wijk 5 hebben we de avond namelijk nog niet kunnen houden. Wijk 5 zijn alle gemeenteleden die wonen aan de Erve Oldenhof, Voormors of Doktershof. 

Deze avond staat nu op de agenda voor dinsdag 8 oktober 2019.  

Als werkgroep Verbondenheid hopen we voor de laatste keer met dit programma een goede en laagdrempelige avond neer te zetten. De avond staat in het teken van ontmoeting, verdieping, en onderlinge gesprekken. Dit alles rondom het thema “verbondenheid”. De avond wordt in een informele sfeer afgesloten. Iedereen van wijk 5 krijgt een persoonlijke uitnodiging.

Mocht u in het vorige seizoen de avond van uw eigen wijk gemist hebben, schuif dan op 8...

Lees meer: Wijkavond wijk 5 (dinsdag 8 oktober 2019)

Inloggen