Nacht Zonder Dak 2017

Vrijdag 30 juni a.s. wordt Nacht zonder Dak weer gehouden. Een sponsoractie voor kansarme straatkinderen. Een aantal heeft zich inmiddels opgegeven maar er kunnen nog veel meer bij. Ga je na de zomervakantie naar de middelbare school (of zit je daar al op) dan ben je van harte welkom. Haal een formulier op bij Sylvia en schrijf je in op de website: https://www.tear.nl/nacht-zonder-dak (klik op meedoen en vervolgens op op Enter) Wil je eerst meer info, dan kun je ons bellen. Sylvia (0547) 38 54 52 of Wessel (0547) 38 56 00. Het wordt weer een fantastische nacht!

Notitie over de prediking (juni 2017)

De werkgroep prediking heeft een notitie over de preken afgerond. Deze notitie is door de kerkenraad vastgesteld en daarom opgenomen op deze site.

De notitie staat onder media/algemene informatie/overige documenten.

Hoe luister jij?

De morgendienst op zondag 25 juni staat in het teken van het thema: luisterhouding. Tijdens de gemeenteavond van afgelopen week is daar onder leiding van ds. Ron van der Spoel ook over gesproken. 

Iedereen kan zich al vast voorbereiden op dit thema door de Schriftlezing door te nemen. Dit is Mattheus 13: 1 - 23.

Gelijkenis van het zaad:
En te dien dage Jezus, uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee.
En tot Hem vergaderden vele scharen, zodat Hij in een schip ging en nederzat, en al de schare stond op den oever.
En Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien.
En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg; en de vogelen kwamen en aten datzelve op.
En een ander deel viel op...

Lees meer: Hoe luister jij?

Inloggen