Kerkdiensten zondag 16 februari 2020

De kerkdienst van zondagochtend zal worden verzorgd door onze pastoraal werker Hans Berkhoff uit Vriezenveen. Thema van de dienst is "Ken ik Jezus?”. Daarbij wordt Fillipenzen 3: 1-16 gelezen. Zondagavond hoopt ds. J.D. ten Voorde uit Nunspeet te preken over het thema "het jubeljaar".De bijbehorende Schriftlezingen komen uit Leviticus 25: 8-13 en Jesaja 61:1-5, 62:1-7. Van harte welkom in deze diensten!

Alternatieve avonddienst op 9 februari vanwege storm

In verband met de weersomstandigheden is de dienst van zondagavond 9 februari afgelast. Naar verwachting zal de storm rond 20.30 uur op het hoogtepunt zijn. Het moderamen heeft daarom besloten dat het niet verantwoord is om allemaal naar de dienst te komen en daarmee risico's te nemen.
Voor kerk-TV kijkers zal er een korte dienst zijn waarin met name de preek behandeld zal worden. Iedereen kan deze korte dienst volgen via de kerk-TV kastjes of via www.kerkomroep.nl
U wordt verzocht om niet naar de kerk te komen en de (korte) dienst thuis te volgen.

Kerkdiensten zondag 9 februari 2020

Zondagmorgen hoopt Prof. Dr. G. Immink uit Driebergen in de dienst voor te gaan. Zijn preek gaat over Marcus 1 vers 15: “De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het evangelie.”
De avonddienst zal worden geleid door ds. W. Geuze. Hij heeft het over het eerste gedeelte van de bergrede. Hierbij wordt gelezen uit Mattheüs 5: 1-20. Combo en orgel zorgen voor de muziek in deze avonddienst.

Inloggen