Interkerkelijke Commissie Enter

Categorie: Volwassenen Gepubliceerd: dinsdag 26 november 2013

Doelstelling van de ICE;
Als gezamenlijke kerken van Enter activiteiten organiseren met de insteek: het christelijk gedachtegoed uitdragen, met openheid en begrip voor ieders eigenheid, door middel van activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen, een aantal keren per jaar.
In de commissie nemen deel namens de kerken:
Nederlands Hervormde Kerk: Sylvie Velten en Petra Brandriet
Gereformeerde Kerk: Jannie ten Hove en Hanny ten Brinke
Rooms Katholieke Kerk: Annette aan de Stegge en Gerhard Kosters

De Interkerkelijke Commissie Enter (ICE) is een commissie, die in de jaren 90 is ontstaan door een aantal enthousiaste mensen uit de verschillende kerken van Enter: de Gereformeerde Kerk, de Rooms-katholieke kerk en de Nederlands Hervormde Kerk. Inmiddels zijn bij een aantal activiteiten ook de Gereformeerde Gemeente en de geloofsgemeenschap "Reggestroom" betrokken. Deze groep mensen hebben in de loop van de jaren verschillende activiteiten op touw gezet om mensen geheel vrijblijvend in aanraking te laten komen met het algemene geloofsleven.
Een aantal activiteiten, die worden georganiseerd zijn:
Kerkenpad:
De kinderen van de basisscholen (groep 8) krijgen de mogelijkheid om de kerken in Enter te bezichtigen. Eventuele vragen kunnen worden gesteld aan de aanwezige pastoor / dominee. De verschillende scholen houden hier ook rekening mee met het studieprogramma.

Actie schoenmaatjes:
Vlak voor de sinterklaastijd laten wij de kinderen van de lagere scholen uit Enter een schoenendoos vullen met cadeaus, leuke dingetjes en speelgoed om hiermee een kind in een arm land blij te maken. Het is leuk om te zien wat de kinderen geven en nog belangrijker is, dat de kinderen ook tot de ontdekking komen hoe rijk we hier eigenlijk wel zijn.

Kinderkerstnootjes:
In de kerstvakantie wordt, in samenwerking met het Reggedal, de plaatselijke brandweer en de muziekverenigingen (om en om), de Kinderkerstnootjes georganiseerd. Samen met de kinderen van de lagere scholen uit Enter worden er een aantal kerstliederen met en voor de ouderen op het Reggedal gezongen. Voorafgaand aan dit concert is er een lampionnenoptocht. Na het zingen van de liederen worden de ouderen verrast door een leuk presentje, rondgebracht door de kinderen.

Welkomsborden:
De Interkerkelijke Commissie Enter draagt ook zorg voor een hartelijk welkom met informatie over de kerken en tijden van kerkdiensten in Enter. Deze borden staan langs de invalswegen van Enter, tevens liggen er in de vakantieparken in de omgeving informatie folders over de kerken.

Happy Hour:

Naast onze vaste jaarlijks activiteiten staan wij ook altijd open voor het organiseren van andere activiteiten zoals oecumenische diensten en concerten, voorbeelden hiervan zijn het Kerkenpad voor volwassenen in 2011, het optreden van het Watotokinderkoor in 2013 en natuurlijk het Happy Hour met het thema “Enter the world of Joy” waarbij we met medewerking van vele koren, voorgangers en vele Enternaren een fantastische viering hadden in een volle feesttent tijdens de Enterse Dagen van 2012!

Dit is in een vogelvlucht wat wij als ICE doen in Enter. Natuurlijk vergen deze activiteiten veel organisatie en begeleiding. Daarom willen wij bij dezen alle vrijwilligers bedanken die ons helpen om deze activiteiten te kunnen organiseren. Wij kunnen dit natuurlijk niet alleen en hierbij ervaren wij dan ook de kracht van God. Op dit moment kunnen wij nog een aantal mensen gebruiken om ons team te versterken. Dus vind je het leuk om dingen te organiseren voor de inwoners van Enter, of mocht je verder nog vragen hebben over de ICE, dan kun je altijd even contact opnemen met één van de genoemde commissieleden. 

Contactpersoon: Sylvie Velten, Erve de Plecht 12, 7468 JP Enter, tel. (0547) 38 59 21.

Inloggen