Psycho Pastoraal Team

Categorie: Kerken Gepubliceerd: vrijdag 22 november 2013

Binnen onze gemeente is vanaf september 2008 een team van vertrouwenspersonen werkzaam. Enkele gemeenteleden zijn daarvoor opgeleid, en vervolgens aangesteld in een dienst. In veel andere gemeenten zijn er goede ervaringen met dit werk en we hopen en bidden dat het ook in onze gemeente tot zegen zal zijn.

Taak PPT-er
Hun taak is het ondersteunen van het pastoraat dat door de predikant, de ouderlingen en het wijkteam wordt gedaan. Het team wil gemeenteleden bijstaan die emotionele of psychische klachten hebben. Bij het verwoorden en verwerken van deze problemen kunt u de hulp inschakelen van één van de vertrouwenspersonen.
Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van: 
     Rouwverwerking
     Huwelijks, relaties en gezinsproblemen
     Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
     Verslaving
     Depressiviteit etc.

Aanmelden?
Indien u, of iemand die u kent, hulp nodig heeft op dit gebied, schroomt u dan niet om het te vragen. De procedure is als volgt: Aanmelding kan zowel bij Anja van Maanen als bij Janet Meesters. Voor kinderen en jongeren is dit Dinie ten Brink.
Vervolgens wordt gekeken wie van de vertrouwenspersonen het meest geschikt is, om bij u de bezoeken af te leggen.

Geheimhouding
De vertrouwenspersonen hebben geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat ze van elkaar niet weten welke adressen er worden bezocht.

Tot slot
We hopen dat dit alles zal bijdragen aan de onderlinge liefde en betrokkenheid binnen onze gemeente!


Wilt u meer informatie of hebt u hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met:

 

Anja van Maanen

Kwintenweg 1
7451 PE Holten
Tel.  06-294 007 85

Inloggen