Diaconie

Categorie: Kerken Gepubliceerd: vrijdag 22 november 2013

De diaconie heeft als belangrijkste taak namens de kerkelijke gemeente Enter te dienen. Onder dienen verstaan we het helpen van de medemens  die in nood is, eenzaam is, ziek is, enz. Dit helpen kan in Enter zijn maar ook ver daarbuiten, bijvoorbeeld via het project in het buitenland. Wie wordt er geholpen door de diaconie? Hierbij kun je denken aan zieken, invaliden, bejaarden,  vluchtelingen en werklozen. Dit betreft ook  de hulp aan gemeenteleden die financiële problemen hebben en die er zelf niet kunnen uitkomen. 

Daarnaast heeft de diaconie als taak te helpen met de viering van het Heilig Avondmaal. Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal  helpen twee diakenen aan de tafel met het uitdelen van brood en wijn. Dit gebeurt zowel in de kerk als in het “Reggedal”. 

De derde taak van de diaconie is om de gemeente er bewust van te maken dat het Gods opdracht is om daar te helpen waar geen helper is.

Het college van diakenen van de Hervormde Gemeente in Enter ziet er als volgt uit:

  • Wim Schuitemaker, voorzitter
  • Jannes Avesaat, secretaris
  • Wilko ter Steege, penningmeester
  • Gerrit Jan Klein Leetink, diaken
  • Jasper Rohaan, diaken

Zoekt u contact met de diaconie, dan kunt u het beste één van de genoemde diakenen benaderen. Voor de contactinformatie, zie de contactenlijst. U kunt dit ook via het e-mailadres van de diaconie “Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.” doen. 
Het IBAN nummer van de Diaconie is NL86 RABO 0317400452

Werelddiaconaat
Naast de zorg in eigen gemeente en land ligt er ook buiten Nederland een diaconale taak: het Werelddiaconaat. Vluchtelingenwerk, medische zending, hulp Oost-Europa, Open Doors  enz. worden gesteund met giften en collecten. De diaconie heeft daarnaast jaarlijks een speciaal project waarvoor gerichte collecten worden gehouden. De diaconiecollecten tijdens de avondmaals-diensten zijn voor dit project bestemd. Bij ernstige natuurrampen of andere noodgevallen wordt er in de kerk een extra bijdrage gevraagd.

Financiën
Voor veel onderdelen van het diaconaat is geld nodig. Het wordt bijeengebracht door de collecten tijdens de kerkdiensten.

Administratie
De gevoerde administratie wordt jaarlijks door een accountantsbureau gecontroleerd en, na door de kerkenraad te zijn vastgesteld, aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) ter goedkeuring voorgelegd. Diaken Wilko ter Steege is verantwoordelijk voor de financiële administratie.

Kerkradio en televisie
Ook de zorg voor de kerkradio/-televisie is een taak voor de diaconie. Via de diaconie kan een kerkradio of een kerktelevisie-ontvanger worden aangevraagd, waarmee de diensten kunnen worden geluisterd/bekeken. De kosten van een kerktelevisiekastje (een zgn. multi-mediabox) bedragen € 30,- en dienen zelf te worden betaald. Hiermee is het mogelijk om de diensten van Hervormd Enter via www.kerkomroep.nl kosteloos te volgen. Er dient wel een internetaansluiting te zijn. Daarnaast wordt door de diaconie gevraagd om een collectebusje te plaatsen ter bestrijding van de onkosten. Aanvragen kunnen worden gedaan via de secretaris van de diaconie.

Bloemengroet
De bloemen, die zondags voorin de kerk staan, worden na de avonddienst naar een ziek gemeentelid gebracht.

Kerst- en Paasattentie
In de kerstweek wordt bij bejaarden vanaf 75 jaar, bij zieken en bij gehandicapten een attentie gebracht. Ook in de paasweek wordt eveneens een attentie gebracht, maar dan alleen bij de zieken en de gehandicapten van onze gemeente.

Overige taken van de diaconie
Diaken (vacant) heeft zitting in de Leden Advies Raad van het “Reggedal”, als zittend diaken. Diaken Jasper Rohaan heeft zitting in de Zendingscommissie. Diaken Wim Schuitemaker en de diaken (vacant) zijn aanwezig bij doordeweekse rouw- en trouwdiensten. Diaken (vacant) organiseert de ophaaldienst voor die kerkgangers, die slecht ter been zijn en geen ander vervoer hebben.

Organisaties
De diaconie is betrokken bij de volgende organisaties:

Nederlandse Patiënten Vereniging (vrijwillige thuishulp)

De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is een vereniging die zich vanuit een Bijbelse visie inzet voor de belangen van patiënten en consumenten in de gezondheids- en welzijnszorg. Voor wie is de vrijwillige thuishulp? Iedereen die dat wil, jong of oud, ongeacht zijn of haar levensovertuiging – NPV-lid of niet – kan een beroep doen op de Vrijwillige Thuishulp van de NPV. Voor meer  informatie over de NPV kunt u terecht bij diaken Jasper Rohaan.

Vrijwillige Thuishulp

Heeft u vragen over vrijwillige thuishulp, neem dan contact op met Ida Avesaat, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Stichting BOWIE

De afkorting BOWIE staat voor Budget Ordenen Wierden Enter. De Stichting Financiële Begeleiding BOWIE is opgericht op initiatief van de gezamenlijke kerken in Wierden en Enter en zet zich in om personen en gezinnen te begeleiden die moeite hebben hun financiën op orde te brengen én op orde te houden. De Stichting BOWIE zet hiervoor vrijwilligers in. Ook het verstrekken van boodschappenpakketten aan mensen die met hun inkomen onder het sociaal minimum zitten, is onderdeel van het werk van de Stichting BOWIE.

De Stichting BOWIE werkt nauw samen met plaatselijke kerken en de Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van de gemeente Wierden.
Ook is er een goede samenwerking met andere maatschappelijke organisaties, zoals de stichting Maatschappelijk Werk Noord West Twente, de Stadsbank Oost Nederland en instellingen voor jeugd- en verslavingszorg.

Gerrit Assink vertegenwoordigt de diaconie in de stichting BOWIE. Mocht u vragen hierover hebben, neem dan contact met hem op.

 

Thuiszorg Enter

Vanuit Zorgcentrum “Het Reggedal”, Reggedal 23, 7468 BX Enter.
Met al uw vragen kunt u bij de Klantenservice van CarintReggeland terecht: tel. 0900-9606 (lokaal tarief). Ook kunt u veel informatie vinden op de website: www.carintreggeland.nl

Maatschappelijk werk

Stichting Maatschappelijk Werk Noord West Twente, voor levensbeschouwelijke en algemene hulpverlening, Tolgaarde 9. 7642 EZ Wierden. tel. (0546) 54 63 00.

Stichting Meldpunt Zorgvragen Wierden/Enter

Stichting Meldpunt Zorgvragen Wierden/Enter. Tel: 0546 - 57 78 08, maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, ’s middags van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Inloggen