De kerk, een veilige plaats

Categorie: Gemeente Gepubliceerd: zondag 20 november 2022

De kerk een veilige plaats
De kerk is in principe een veilige plaats om te zijn. Toch is deze veiligheid niet altijd vanzelfsprekend of gegarandeerd. Ook binnen kerken en in kerkelijke relaties komt helaas seksueel- en machtsmisbruik voor. Daarom heeft de kerkenraad van onze Hervormde Kerk besloten om een Intern Vertrouwens Persoon te benoemen, die in situaties die daarom vragen kan worden aangesproken. De kerkenraad wil niet dat mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente misbruik van hun positie maken. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon binnen onze gemeente door de kerkenraad is een onderdeel van dit beleid.

Wat is misbruik?
Bij misbruik is er altijd sprake van ongewenst gedrag in de omgang tussen twee personen, waarbij er een verschil in positie is. Bijvoorbeeld omdat degene die zich ongewenst gedraagt een bepaalde functie heeft binnen de kerk of de gemeenschap. Of omdat dit iemand is die je hulp of pastorale zorg biedt.

Ongewenst gedrag:
Er kan sprake zijn van seksueel ongewenst gedrag. Dit kan variëren  van ernstige grensoverschrijdende contacten tot aanrakingen of opmerkingen waarbij je je niet op je gemak of niet veilig voelt. Er kan ook sprake zijn van ander ongewenst gedrag. Er worden bijvoorbeeld opmerkingen gemaakt waardoor je je onder druk gezet voelt of waardoor je benadeeld wordt. Misschien wordt  je genegeerd of buitengesloten. Ook dan kan je je niet veilig voelen.

Intern Vertrouwens Persoon (IVP-er):
De kerkenraad wil niet dat mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente misbruik van hun positie maken. De kerkenraad wil dat er een plek is waar gemeenteleden met meldingen over ongewenst gedrag terecht kunnen. Er is daarom een IVP-er aangesteld. De IVP-er biedt een eerste opvang als je in een situatie komt die niet veilig voelt. De IVP-er biedt een luisterend oor, denkt mee bij eventuele vervolg stappen en kan ondersteuning bieden hierbij. De IVP-er is neutraal en is verplicht tot geheimhouding. De IVP-er is naar degene die contact zoekt volledig open over wat er gebeurt, d.w.z. dat wanneer je contact zoekt, je altijd zelf de regie behoudt. De IVP-er functioneert onafhankelijk van de kerkenraad.
Praten over ongewenst gedrag is moeilijk. Er kunnen allerlei gevoelens, zoals angst en schaamte en schuld spelen. Ook kun je bang zijn dat je niet serieus genomen zult worden. De IVP-er is er juist voor om heel serieus op je melding in te gaan.

Preventie:
De IVP-er  heeft ook een zeer belangrijke taak in preventie van ongewenst gedrag, bewustwording en voorlichting. Door ons meer bewust te zijn van de manieren waarop we met elkaar om gaan kunnen we een werkelijk veilige geloofsgemeenschap voor elkaar zijn.

Taak IVP-er:
Het werk van de IVP-er is afgebakend. Dat betekent dat de IVP-er niet aan waarheidsvinding doet, gaat niet zelf op onderzoek uit, levert binnen de functie van vertrouwenspersoon geen therapie, is geen mediator, pastoraal medewerker of advocaat. De IVP-er is geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten. De IVP-er staat naast het gemeentelid dat zich meldt en ondersteunt die persoon zoals hierboven beschreven.

Samenwerking:
We zijn als Hervormde Kerk in Enter hiermee een samenwerking aangegaan met de Gereformeerde Kerk in Enter. De IVP-er van de Gereformeerde Kerk is ook beschikbaar voor gemeenteleden van onze Hervormde Kerk en vice versa.
De IVP-ers zijn lid van de Hervormde Kerk en Gereformeerde Kerk  in Enter. Zij zijn geen onderdeel van de kring van taakdragers en kerkbestuur. De IVP-ers werken in opdracht van maar niet namens de (algemene) kerkenraad. Zij kunnen onafhankelijk van de (algemene) kerkenraad handelen.

Wie zijn de IVP-ers:
De kerkenraad heeft Ans Rohaan als Intern Vertrouwenspersoon aangesteld. Bij de Gereformeerde Kerk is op dit moment nog niet bekend wie hun intern vertrouwenspersoon wordt. Wanneer dit bekend is, wordt dit vermeld op deze website. Er zijn twee IVP-ers, waardoor iedereen een keuze heeft wie men wil benaderen. 

Contact opnemen met de intern vertrouwenspersoon kan per mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Zodra de contactgegevens van de intern vertrouwenspersoon van de Gereformeerde Kerk bekend zijn, worden deze vermeld op deze website. 

Ook kun je er voor kiezen om in een onveilige situatie (anoniem) contact op te nemen met het meldpunt voor seksueel misbruik SMPR. Zij bieden een luisterend oor en geven informatie over de mogelijkheden van aanpak. www.smpr.nl

Inloggen