Doopcursus

Categorie: Kerken Gepubliceerd: vrijdag 22 november 2013

Binnen onze gemeente kennen we de doopcursus. Deze is bedoeld voor ouders die hun kind willen laten dopen. Van doopouders wordt verwacht dat ze aan deze avonden deelnemen. 
De doopcursus bestaat uit twee avonden, de eerste avond voor de doop, dan volgt de doopzitting van de predikant voor de doopzondag. Na de doop wordt de cursus afgesloten met een 2e avond waarbij wordt teruggekeken op de doop en er gesproken wordt over de verantwoordelijkheid na de doop.

Deze avonden geven de gelegenheid om uitgebreider in te gaan op de betekenis van de doop, op vragen van de ouders, en op de geloofsopvoeding. Dat is geen overbodige luxe! De 1e en 2e avond worden verzorgd door Gert en Nell Bruins.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen dit aangeven bij de scriba of de predikant.  

 

 

 

Inloggen