Verdere versoepelingen van de coronamaatregelen

Als Hervormd Enter willen we ook gebruik maken van de mogelijkheid voor versoepeling van de coronamaatregelen. Dit betekent dat we vanaf zondag 26 september voor het grootste deel van de kerk de 1,5m maatregel laten vervallen. De 1,5m regel geldt voorlopig nog wel voor de zijbanken links en rechts van het grote middenblok en voor de kleine banken tegen de muur, links en rechts van de preekstoel. Op die manier houden we rekening met kerkgangers die nog graag de 1,5m aanhouden. In de rest van de kerk vervalt dus de 1,5m en worden alle banken benut. Wel vragen we van de kerkgangers om 1 zitplaats vrij te houden tot de buurman/ buurvrouw als deze niet tot het gezin horen.
Om bij een eventueel besmettingsgeval contactonderzoek te kunnen doen...

Lees meer: Verdere versoepelingen van de coronamaatregelen

Gemeenteavond nieuw beleidsplan op 29 september 2021

Op woensdag 29 september is er een gemeente-avond rond het nieuwe beleidsplan. De kerkenraad heeft inmiddels een conceptversie van dit nieuwe beleidsplan gereed maar wil de gemeente eerst nog de gelegenheid bieden om in het beleidsproces rond dit nieuwe beleidsplan mee te denken en evt. suggesties aan te dragen voordat verdere stappen worden gezet rond het formeel vaststellen van dit nieuwe beleidsplan. Op deze gemeenteavond zal het voorafgaande beleidsproces nog kort worden samengevat, daarna zal in kleine groepen verder worden gesproken over de geformuleerde visie voor de komende 4 jaar. Daarbij is er gelegenheid om suggesties aan te dragen hoe deze visie in de gemeente gerealiseerd zou kunnen worden. Tenslotte willen we door middel van...

Lees meer: Gemeenteavond nieuw beleidsplan op 29 september 2021

Inloggen