Morgendienst eerste Paasdag (31 maart 2024)

Aankomende zondagmorgen vieren we het Paasfeest. We lezen dan het merkwaardige slot van het Markus-evangelie, Markus 16:1-8, waar de vrouwen met de bibbers in hun benen weglopen bij het graf en aan niemand iets vertellen! Het thema van deze Paasdienst  is dan ook: ‘De schrik van je leven’.

We zingen veel bekende Paasliederen. En die worden – zoals we dat inmiddels met Pasen gewend zijn - ondersteund door trompet en orgel. Weet je van harte welkom om samen met ons te vieren dat Jezus is opgestaan!

Stille week 2024 - Ontmoetingen op De Via Dolorosa

De bijeenkomsten in de Stille Week, maandag 25 maart t/m zaterdag 30 maart, staan dit jaar in het teken van de ontmoetingen van Jezus op De Via Dolorosa. Dit is de weg die Jezus in Jeruzalem zou zijn gegaan toen Hij zijn kruis droeg van de plaats van de veroordeling door Pontius Pilatus in het fort Antonia naar de heuvel Golgotha waar Hij uiteindelijk gekruisigd werd. 

Herodes is de eerste ontmoeting waar we bij stilstaan, de man waar Jezus door verhoord wordt. Daarna komt Hij Barabbas tegen en wordt Hij door Pilatus veroordeeld. Halverwege De Via Dolorosa wordt Simon van Cyrene gedwongen de kruisbalk van Jezus over te nemen. Op Golgotha spreekt Hij met de naamloze misdadiger. En na de kruisiging vraagt Josef van Arimatea aan Pilatus om...

Lees meer: Stille week 2024 - Ontmoetingen op De Via Dolorosa

40 – Beproeving | Jongerendienst 24 maart 2024

De jongerendienst van aanstaande zondag 24 maart staat in het teken van het getal 40, verbonden aan het thema ‘Beproeving’. In de Bijbel komt dit getal vaak voor als het gaat over een periode, denk aan de 40 jaren dat het volk Israël door de woestijn zwierf of de 40 dagen van Jezus in de woestijn. En niet geheel toevallig ook, zo in de week naar Pasen: de ‘Veertigdagentijd’. In deze tijd van 40 dagen zijn we vooral bezig met voorbereiden en uitkijken naar Pasen, soms zelfs in de vorm van vasten.

Het getal 40 gaat dan vaak samen met een periode van voorbereiden of het doormaken van een moeilijkere situatie. Waarom waren deze periodes van voorbereiding en het op de proef stellen van het volk Israël of Jezus nodig en waarom dan die 40...

Lees meer: 40 – Beproeving | Jongerendienst 24 maart 2024

Inloggen