Beroepingswerk (12 september 2018)

Zoals zondag 9 september jl. is afgekondigd heeft de kerkenraad het voornemen ds. B.J.D. van Vreeswijk uit Hattem te beroepen. Wanneer er geen bezwaren op de doorlopen procedure binnenkomen, zal het beroep D.V. 15 september as. ingaan.

D.V. zondag 16 september as. hoopt ds. Van Vreeswijk voor te gaan in de avonddienst in onze kerk, aanvang 19.00 uur. 

Op donderdag 20 september as. wordt er een gemeenteavond gehouden in het Hervormd Dienstgebouw waar over en weer nader kennis kan worden gemaakt. De aanvang van deze avond is om 20.00 uur. (inloop vanaf 19.45 uur)

Iedereen is van harte welkom op beide avonden!

Orgelconcert door Arend Kettelarij

Op zaterdag 15 september hoopt Arend Kettelarij uit Rijssen een orgelconcert te geven in de Hervormde kerk in Enter. Met een veelzijdige programma laat Kettelarij de verschillende klankkleuren van het Mense Ruiter orgel horen. Naast bekende orgelwerken worden ook enkele onbekende composities gespeeld. Zo klinken van Bach het geliefde 'Wachet auf, ruft uns die Stimme', van Händel een aria uit de Messiah (He shall feed His flock like a shepherd) en van Maria Theresia von Paradis de bekende Sicilienne. De romantiek wordt vertegenwoordigd met twee stukken van de Engelse componist James Rogers. Van de populaire Nederlandse componist Ad Wammes staat een boeiend stuk met de prachtige titel 'The messsenger on the hill' op het programma. Het...

Lees meer: Orgelconcert door Arend Kettelarij

Kerkdiensten zondag 9 september 2018

Ochtenddienst:
 
Voorganger: Ds. H. de Jong – Kampen
Schriftlezing: Ruth 2 : 4-12 (HSV)
Thema: Schuilen bij God. 

Avonddienst: 

Voorganger: Ds. A.J. van der Spek – Zwartsluis  
Schriftlezing: Joh. 4: 17 - 21  (NBG 51)
Thema: Liefde drijft de angst uit.

Collecte:

In de dienst: Diaconie en Pastoraat
Bij de uitgang:  Kerkbeheer
Zendingsbussen: Presbyteriaanse Kerk in Rwanda

Kindernevendienst is er voor de kinderen van groep 1/4 van de basisschool:

Thema:” Nebukadnezar verstoten door de mensen” (Daniël 4)

 

Dienstenveiling; start van de actie voor multimedia in het kerkgebouw

Op D.V. zaterdag 3 november om 19:00 uur zal er een dienstenveiling worden gehouden in Het Dienstgebouw. Doel van deze veiling is om het volledige benodigde bedrag aan geld in te zamelen voor de nieuwe multimedia in ons kerkgebouw. Om dit geldbedrag bij elkaar te brengen hebben we uw en jouw hulp hard nodig! Dit kan door door zelf een dienst aan te bieden voor de dienstenveiling. Voorbeelden van diensten die je zou kunnen aanbieden zijn te vinden via deze link: voorbeelden voor dienstenveiling. Laat vooral je creativiteit de vrije loop en bedenk iets waarvan jij verwacht dat iemand anders tijdens de veiling een leuk bedrag voor over zal hebben. Zoals je aan de voorbeelden ziet, is het de bedoeling om uiteindelijk samen iets te gaan doen...

Lees meer: Dienstenveiling; start van de actie voor multimedia in het kerkgebouw

Inloggen