Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?

‘Komende zondagmorgen lezen we verder in de geschiedenis van Abraham en Sara in Genesis 18,1-15. God kondigt daar opnieuw de geboorte van een zoon aan. Maar is alles wel koek en ei tussen Abraham en Sara? Een dienst waarin we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal en tegelijkertijd aan onze onderlinge relaties proberen te werken…’

"Het mes erin"

Deze zondagmorgen maken we een begin met de lezingen uit Genesis 17-21 die we de komende weken zullen volgen. We starten met Gods Verbond met Abraham en het teken van de besnijdenis. Wat kunnen wij uit dit Bijbelgedeelte leren voor ons leven nu? Een prikkelende dienst met als knipoog het thema ‘Het mes erin!’

Weer meer kerkgangers mogelijk!

Zoals u zult weten nemen de coronabesmettingen, ziekenhuis- en IC-opnames in snel tempo af. De overheid heeft daarom versoepelingen van de coronamaatregelen doorgevoerd. De Protestantse Kerk in Nederland heeft gisteren bekend gemaakt wat deze versoepelingen betekenen voor de erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten. Voor onze gemeente betekent dit o.a. dat we maximaal 80 kerkgangers in de kerk kunnen ontvangen. Omdat we aanstaande zondag ook weer starten met het gezamenlijk kunnen volgen van diensten in het Dienstgebouw betekent dit dat we totaal 80 + 25 = 105 kerkgangers per dienst kunnen uitnodigen. We zijn blij en dankbaar dat we weer met zoveel broeders en zusters bij elkaar kunnen komen en hopen daarom op uw aller...

Lees meer: Weer meer kerkgangers mogelijk!

Inloggen