Interkerkelijk bidden

Na de week van gebed van afgelopen voorjaar en de alphacursus van 2017 is er een verlangen ontstaan om naast het wekelijks gebed op dinsdagavond in de Hervormde kerk, interkerkelijk te gaan bidden. Het doel is om samen, over kerkmuren heen, God groot te maken en te aanbidden. Samen te zoeken naar Zijn wil, ook hier in Enter. Het lied van Kinga Ban zegt: “Een boog in de wolken, als teken van trouw” en “Ik Ben die Ik Ben is Uw heilige naam”. Hoe mooi en gezegend is het om die trouw en verbondenheid over kerkmuren heen samen te delen. God is zó groot en Hij is zó goed. Naast dat er wekelijks elke dinsdagavond gebed is voor de zieken in de gemeente willen we de laatste dinsdagavond van de maand gebruiken om interkerkelijk te bidden. Weet je...

Lees meer: Interkerkelijk bidden

kerkdiensten op zondag 19 augustus 2018

Ochtenddienst: 

Voorganger: Ds. J.A. Woudenberg - Westerhaar

Schriftlezing: Openbaring 4 (NBG)

Tekst / Thema: Openb. 4 vers 1 “Zie, … een deur geopend in de hemel!”

Avonddienst:

Voorganger: Ds. A. Christ - Katwijk

Schriftlezing: Handelingen 8 vers 26-40

 

Collecte:

In de dienst: Kerkbeheer en Pastoraat

Bij de uitgang: Orgelfonds

Zendingsbussen: Evangelisatie in woord en daad in Noord-India

 

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 5 van de basisschool: 

Gelovige vrienden ver weg van huis (Daniël 1)

Concert Luid en Duidelijk – Gerald Troost 3 november in Enter

Tijdens dit concert in de Gereformeerde Kerk zullen Gerald Troost en band de liedjes van de nieuwe cd Luid & duidelijk ‘live’ gaan uitvoeren. De liedjes van Gerald hebben al velen harten geraakt en de teksten hebben tijdens een concert nog veel meer impact!

Spreker Wim Hoddenbagh zal spreken over de blinde Bartimeus. Dwars door de schaamte en afkeurende reacties van de mensen om hem heen laat hij zich luid horen. Zijn nood is zo groot dat hij zijn kans wil pakken om Jezus te ontmoeten. De moed van de blinde Bartimeus is een inspiratie en voorbeeld voor gelovigen van deze tijd. Het programma zal warm en bemoedigend zijn en geschikt voor jong en oud.

Kaarten zijn te bestellen via www.zingenindekerk.nl

Tijdens het concert zal er een...

Lees meer: Concert Luid en Duidelijk – Gerald Troost 3 november in Enter

Kerkdiensten zondag 22 juli 2018

Ochtenddienst: 

Voorganger: Ds. T.J. Oldenhuis - Coevorden,
Schriftlezing (HSV) Lucas 6 vers 46-49
Tekst:  Lucas 6 vers 48 b
Thema: “Bouwen op vaste grond."

Avonddienst:

Voorganger: Dhr. J.F. Berkhoff – Vriezenveen
Schriftlezing (HSV): Handelingen 9: 20-31 
Thema: Het wonder van de kerk, de kerk:  
1.Heeft vrede
2.Wordt opgebouwd 
3. En groeit!

Collecte:
In de dienst: St. Oost Europa en Pastoraat
Bij de uitgang:  Kerkbeheer
Zendingsbussen: Evangelisatie in woord en daad in Noord-India

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 5 van de basisschool: 
Thema: “Israël en de volken samen in Christus” (Efeziërs 2:11-22)

Inloggen