Klokken van troost en hoop

De komende woensdagavonden (18 maart, 25 maart, 1 april) luiden tussen 19.00 en 19.15 uur de klokken van de hervormde kerk in Enter als teken van hoop. Dit gebeurt ook bij de gereformeerde kerk en rooms katholieke kerk in Enter. Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus. We luiden de klokken als teken van hoop.

Waarom en voor wie doen we dit?
• Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten vanwege het coronavirus.
• Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten...

Lees meer: Klokken van troost en hoop

Dag van Nationaal Gebed op 18 maart 2020

De kerkenraad heeft besloten om mee te doen met enkele initiatieven van de raad van kerken. We brengen deze graag onder de aandacht:

18 maart: Dag van Nationaal Gebed
Op woensdag 18 maart organiseren MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland, de Evangelische Omroep, Groot Nieuws Radio en de ChristenUnie een Dag van Nationaal Gebed. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met deze dag willen de organisaties mensen de kans geven om in gebed hun zorgen en ongerustheid neer te leggen bij God en zegen te vragen voor het werk van ieder die in deze onzekere tijden zorgdraagt voor anderen.
De Dag van Nationaal Gebed zal vanaf 9.00 uur te volgen zijn via een livestream op de website nationaalgebed.nl 
Daar kunt u ook...

Lees meer: Dag van Nationaal Gebed op 18 maart 2020

Corona virus en kerkelijke activiteiten (13 maart 2020)

Het moderamen heeft donderdagavond gesproken over de maatregelen in verband met het corona-virus. Aan de ene kant willen we de Woordverkondiging zoveel mogelijk laten doorgaan, aan de andere kant we willen ook geen  onverantwoorde risico's nemen. Er is daarom het volgende besloten t.a.v. de activiteiten in onze Hervormde gemeente:

Erediensten:
Er wordt de komende zondagen alleen een beperkte ochtenddienst gehouden die via internet/kerkomroep te volgen is, met alleen predikant, ouderling en diaken en dus geen andere aanwezigen in de kerk.

Doordeweekse activiteiten:
Alle doordeweekse activiteiten waarop 10 of meer personen worden verwacht, worden afgelast. Bij kleinschaliger activiteiten wordt het al dan niet doorgaan aan de wijsheid van...

Lees meer: Corona virus en kerkelijke activiteiten (13 maart 2020)

Inloggen