Kerkdiensten op zondag 4 maart 2018

Ochtenddienst:
Voorganger: Ds. W.G. van den Top uit Ede
Schriftlezing: 1 Korinte 1:18-31 (HSV)
Thema: ‘De kracht van het kruis’

Avonddienst:
Voorganger: Ds. E.S. Klein Kranenburg uit Epe
Schriftlezing: Johannes 18 : 1-12  uit NBG 1951

Collecte:
In de dienst: Diaconie & Pastoraat
Bij de uitgang:  Voorjaarszendingscollecte
Zendingsbussen: Internationaal theologisch onderwijs in Hong Kong

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 5 van de basisschool: 
Jezus reinigt de tempel (Johannes 2:13-22) 

Kerkdiensten op zondag 25 februari 2018

Ochtenddienst
Voorganger: Ds. G.A. Schreuders uit Wierden
Schriftlezing: Markus 9, 30 – 37 en Filippenzen 2, 1 – 11
Tekst: Markus 9: 35
Thema: “Wie is er need’rig en klein?”

Avonddienst
Voorganger: Ds. D. Rodenburg uit Nunspeet
Schriftlezing: Jongerendienst
Thema: Andere religies

Collecte:
In de dienst: Diaconie / Compassion & Pastoraat
Bij de uitgang:  Kerkbeheer
Zendingsbussen: Meisjesschool in Benin

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 5 van de basisschool:
Thema: Jezus verheerlijkt op de berg (Marcus 9:2-10)

Zangavond 3 maart 2018

Let op! De zangavond op 3 maart begint om 19.00 uur. In het kerkblad van februari staat helaas een verkeerde tijd vermeld.

 

Collecte voor Compassion op zondag 25 februari

Op D.V. zondag 26 februari is de diaconiecollecte in de jeugddienst bestemd voor Compassion. Deze organisatie helpt kinderen in de derde wereld aan een toekomst met perspectief, waarin het Evangelie de richting bepaalt. Dit gebeurt onder meer met behulp van sponsorkinderen. In onze kerk wordt via Ichthus, Brian Wabukye uit Oeganda ondersteund. Compassion is natuurlijk ook bekend door de acties die Diana Voortman en Iris Getkate via de kerken, scholen en supermarkten hebben gehouden in de afgelopen maanden. Door hun acties zijn er 45 tot 50 adoptiekinderen in Enter bijgekomen. We bevelen deze collecte van harte bij u/jou aan!

Inloggen