Help de allerarmsten bij de Corona ramp!

Als diaconie van de Hervormde gemeente van Enter houden we de komende twee weken een actie om de allerarmsten in de wereld te helpen bij deze coronacrisis. Dit doen we samen met de organisaties van het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA). Deze organisaties werken wereldwijd en zetten onder meer in op voorlichting, het uitdelen van beschermende materialen en zeep en het plaatsen van handwasfaciliteiten.
Steun de meest kwetsbare mensen en maak uw gift over op rekeningnummer NL86 RABO0 317400452 van de Diaconie o.v.v. Corona of deponeer uw gift in de brievenbus van de pastorie. Geef hierbij aan dat het voor de Corona-actie is.
Met uw gift kunnen wij de levens van de meest kwetsbare...

Lees meer: Help de allerarmsten bij de Corona ramp!

Verdiepingsdienst ‘Orgaandonatie’ (10 mei 2020)

Komende zondagavond staan we met elkaar stil bij het thema ‘Orgaandonatie: moeten of mogen?’ Per 1 juli wordt de nieuwe wet op de donorregistratie van kracht. Daarin is bepaald dat als u zich niet in het donorregister inschrijft (www.donorregister.nl), er in het vervolg  ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ bij uw naam komt te staan. Dat is een ingrijpende verandering tov. de oude wet op de donorregistratie waarbij alleen diegenen die dat expliciet hadden aangegeven donor konden zijn. Het is – ook voor ons als christenen – daarmee dus des te belangrijker om hier een weloverwogen keuze in te maken. ‘Niet kiezen’ betekent in het vervolg namelijk ‘kiezen voor donorschap’. Valt er vanuit het christelijk geloof iets over orgaandonatie te zeggen...

Lees meer: Verdiepingsdienst ‘Orgaandonatie’ (10 mei 2020)

Enquête (update 2 mei 2020)

Inmiddels zijn de enquête-uitslagen binnengekomen en verwerkt! Een hele klus waar we vooral de fam. Van den Noort heel dankbaar voor mogen zijn.
In totaal hebben ruim 200 gemeenteleden de enquête ingevuld. Uit de gegevens die men op het eerste blad van de enquête in kon vullen (voor wat betreft leeftijd, geslacht, al dan niet belijdend lid en kenmerkende geloofsopvatting) krijgen we de indruk dat de diversiteit van onze gemeente voldoende in de enquête-uitslag is verwerkt. Alleen ontbreekt er één leeftijdscategorie heel pregnant: die van 25-39 jaar. Vanuit deze leeftijdscategorie zijn er slechts 12 enquêtes binnengekomen. De oorspronkelijke bedoeling was om in de maanden mei en juni twee gemeenteavonden te houden waarop de enquête-uitslagen...

Lees meer: Enquête (update 2 mei 2020)

Inloggen