Stille week 2022

Zoals gebruikelijk houden we in de Stille Week iedere avond een korte bijeenkomst van 19.30-20.00 uur in ons kerkgebouw. We lezen tijdens deze avonden de ‘Ik ben’ woorden van de Heere Jezus in het Johannes-evangelie. Naast gebed, gezang, een gedicht en momenten van stilte worden er door de predikant en ouderlingen ook korte meditaties gehouden.

We hopen dat deze bijeenkomsten helpen om toe te leven naar de viering van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag en de viering van het Paasfeest op zondag.  Wanneer u vanuit huis verbonden bent, kunt u hier het programma boekje downloaden.

Inloggen