Kerkdiensten zondag 1 december 2019

Ochtenddienst, Gezinsdienst:
Voorganger: Ds. W. Geuze 
Schriftlezing: Micha 4:1-8 en Lukas 1:26-33,
Thema: ‘Er komt vrede!’

Liederen:

Intochtslied: Psalm 149:1
Psalm 149:3 en 5
Hemelhoog 125
Hemelhoog 132
Gezang 117: 1 en 5
Opwekking 764
Psalm 72:1 en 6

Avonddienst:
Voorganger: Ds. W.G. Sonnenberg uit Veessen,
Schriftlezing: Daniel  2 vers 1-3;10-11; 27-35,
Thema: Openbaring van de verborgenheden van God.

Liederen:
Voor de dienst: ELB 99:1, 2 & 411
Intochtslied: Gezang 125 vers 1, 2 en5
Psalm 24 vers 4 en 5
Gezang 124 alle verzen
Psalm 86 vers 3
Gezang 66 vers 1,3 en 4
Psalm 118 vers 8 en 9

Collecte: 
In de dienst: Diaconie en Pastoraat 
Bij de uitgang: Kerkbeheer
Zendingsbussen: De kerk bloeit op Cuba

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de...

Lees meer: Kerkdiensten zondag 1 december 2019

Actie voor World Servants

Deze zomer gaan wij, Hannah Nijkamp en Lydia Smit, mee met World Servants, een christelijke organisatie die hulp biedt in ontwikkelingslanden. Een goede toekomst begint bij goed onderwijs. Onderwijs is hierom heel erg belangrijk, het is erg bepalend hoe de rest van je leven verloopt. Hierom vinden wij het belangrijk om kinderen de toekomst te geven die ze verdienen.
Eén van de manieren om ze deze toekomst te kunnen geven is helpen klaslokalen bouwen, dit is dan ook wat wij gaan doen in Bolivia. Zondag 1 december houden we een sponsoractie bij de kerk. Dat doen we door krentensloffen te verkopen via een intekenlijst, 1 krentenslof kost €7.50.
Bedankt, Hannah Nijkamp en Lydia Smit

 

Kerkdiensten zondag 24 november 2019

Ochtenddienst:
Voorganger: Dhr. J.F. Berkhoff uit Vriezenveen
Schriftlezing: Johannes 11: 17-42 HSV
Thema voor de preek: Dubbele Troost

Avond, Jongerendienst:
Voorganger: Ds. K. Hazeleger uit Ommen
Thema: Lust of Liefde?
Muziek: Pearl

Collecte: 
In de dienst: Alg. Kerkenwerk // St. Voorkom! en Pastoraat
Bij de uitgang: Kerkbeheer
Zendingsbussen: Meisjesschool in Benin

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool:
Thema: David gezalfd tot koning (1 Samuël 16)

Kerkdiensten zondag 17 november 2019

Ochtenddienst:
Voorganger: Ds. F.G. Immink, Driebergen Rijsenburg,  
Schriftlezing: Psalm 77 en 1 Kor. 11: 23 – 26,
Tekstwoorden:
Op de dag van mijn benauwdheid zoek ik de Heere (Psalm 77:3).
Ik zal de daden van de Heere gedenken (Psalm 77:12)

Liederen:
Intochtslied: Gezang 21:1 
Psalm 86:1 en 5
Gezang 423:1, 2 en 3
Op Toonhoogte 405, Hé, kom je kijken wie ik heb ontmoet 
Psalm 77:3
Psalm 77:4 en 6
Gezang 456:1 en 2

Avonddienst:
Voorganger: Ds. W. Geuze,
Schriftlezing: Psalm 117

Collecte: 
In de dienst: Vluchtelingen uit Zuid-Soedan en Pastoraat
Bij de uitgang: Kerkbeheer
Zendingsbussen: De kerk bloeit op Cuba

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool:
Thema: Jonatan vertrouwt op de HEER (1 Samuël 14)

Inloggen