Beroep ds. W. Geuze

We kunnen meedelen dat de beroepen predikant ds. Wim Geuze het beroep naar Enter met vertrouwen en blijdschap heeft aanvaard.

Of, zoals hij het in zijn antwoordbrief heeft verwoord:
In de afgelopen periode van kennismaking zijn we steeds meer aan jullie als gemeente verbonden geraakt. De hartelijke ontmoetingen met de beroepingscommissie, het gastvrije onthaal tijdens het kennismakingsweekend en de vele kaarten en mailtjes die we daarna van gemeenteleden mochten ontvangen hebben daar zeker bij geholpen.

De komende periode zal in het teken staan van het afronden van het gemeentewerk in 's Gravendeel en het schooljaar van de kinderen. Verder komt er dan natuurlijk ook de verhuizing naar Enter. Dit zal rond de zomervakantie zijn. Het...

Lees meer: Beroep ds. W. Geuze

kerkdiensten zondag 31 maart 2019

Ochtenddienst: 
Voorganger: Ds. E.J. Prins uit Daarle, 
Schriftlezing: Jesaja 5:1-7; Markus 12:1-12 (HSV), 
Thema“Wat doe jij met Gods geliefde Zoon?” 

Avonddienst: Jongerendienst
Voorganger: Ds. C.B. Elsinga uit Almelo,
Thema: Evolutie vs Schepping

Liederen:
Ochtenddienst:
Aanvangslied: ELB 122 : 1
Psalm 2 : 1, 4
Psalm 40 : 2
ELB 422:1, 3, 4
Gezang 182:1, 2, 3
Psalm 118 : 8, 9

Collecte:
In de dienst:
ochtend: Diaconie en Pastoraat, 
avond: St De Hoop en Pastoraat
Bij de uitgang: Kerkbeheer
Zendingsbussen: Meisjesschool in Benin

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool:
Pilatus en Herodes (nadruk op Barabbas), Lucas 23:1-25

Impressie wijkavonden

Als werkgroep "Verbondenheid" proberen we nog dit seizoen het "rondje door de wijken" af te ronden. Daarvoor zijn de volgende wijken/data gepland:
10 april, wijk 11 - oud. Gerrit Kroese (waarn.)
11 april, wijk 13 - oud. Arie Drent
25 april, wijk 1  - oud. Bert Jan ter Steege
9 mei, wijk 5 - Oud. Arie Pluimers en Marc Stulen (waarn.)
De avonden beginnen om 20.00 uur, inloop met koffie/thee is vanaf 19.30 uur. Mocht u de avond van uw eigen wijk gemist hebben, schuif dan gerust aan bij 1 van deze avonden. Allen van harte welkom!

Inloggen