Startzondag 2020

Zoals u kunt begrijpen is het op dit moment niet mogelijk om grote activiteiten te organiseren en daarom hebben we voor het startweekend gekozen voor een dienst in de buitenlucht. We hebben de familie de Wilde (Bornerbroekseweg 3a) bereid gevonden hun erf beschikbaar te stellen en willen hier met elkaar een openlucht-startdienst (start 10.00 uur) houden met als thema: ”Het goede leven”. Ds. Wim Geuze zal voorgaan in deze dienst. Net als bij de reguliere diensten in de kerk is het noodzakelijk dat u zich hiervoor opgeeft via deze link / website. Ons combo zal de muzikale ondersteuning verzorgen dus er kan volop meegezongen worden.
Om de kinderen maximaal te betrekken bij deze dienst (en de ouders rustig de tijd te geven om een kop koffie te...

Lees meer: Startzondag 2020

Van de jeugdouderlingen

Het nieuwe seizoen staat voor de deur en we hopen dat jullie allemaal een goede vakantie hebben gehad. Het afgelopen halfjaar zijn bijna alle jeugdactiviteiten niet doorgegaan op hun normale manier, dat was erg jammer. Maar we zijn blij dat de leiding van de jeugdwerkonderdelen niet hebben stil gezeten in die tijd. We kregen bijna direct een online-kindernevendienst. De clubleiding had een cadeautje voor iedereen die niet meer naar de club kon komen. Zo gauw het weer mogelijk was, is Ichthus weer begonnen. En de VakantieBijbelWeek hebben we thuis kunnen meedoen.
We willen iedereen bedanken die zich de laatste tijd voor het jeugdwerk heeft ingezet. Het was niet altijd even makkelijk en in het begin zeker onwennig, maar jullie hebben laten...

Lees meer: Van de jeugdouderlingen

Catechisaties seizoen 2020/2021

Ook dit seizoen hopen we weer veel jongeren te ontmoeten op de catechisaties. Binnenkort zullen jullie de uitnodigingen weer ontvangen. Samen lezen uit de Bijbel, praten over ons geloof, leren wat God door de Bijbel ook nu nog aan ons te vertellen heeft. We maken er samen met jullie weer leuke avonden van. Kom je ook? Hieronder zie je alvast de indeling van de groepen waarvoor je je kan opgeven.
We vragen de jongeren die in de loop van het jaar 18 worden zich voor de 16-25 of 18-25 groep op te geven, dit in verband met de geldende coronamaatregelen.

Groep, Dag, tijd.

Anders begaafden maandag 18.45-19.30 uur.

12-13 jaar maandag 18.45-19.30 uur.
14-15 jaar maandag 18.30-19.15 uur.
16-17 jaar maandag 19.30-20.15 uur.
18-25 jaar maandag...

Lees meer: Catechisaties seizoen 2020/2021

Inloggen