Nieuwe multimedia in onze kerk

In het vorige kerkblad hebt u kunnen lezen dat er flink wordt doorgewerkt aan de realisatie van de nieuwe multimedia. Inmiddels hebben de voorstellen ook de noodzakelijke bestuurlijke route via de Diaconie, het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad doorlopen. Dat betekent dat er nu spijkers met koppen geslagen kunnen worden. De kaders zijn bekend en dus moeten er nu afspraken en planningen worden gemaakt met de voorkeursleverancier. Als alles goed gaat kunnen we nog voor de zomervakantie van het nieuwe systeem gebruik maken.
Ondertussen wordt o.a. gewerkt aan de personele consequenties die een dergelijk systeem met zich mee brengt. Momenteel zorgt 1 persoon voor de beelden voor het Reggedal en de aanleunwoningen. Dat gebeurt met 1...

Lees meer: Nieuwe multimedia in onze kerk

Wijkavond – wijk 2

Zoals u weet gaan we als werkgroep “Verbondenheid” gestaag verder met ons “rondje wijkavonden” door alle wijken in onze gemeente. In dit kerkblad kunnen we de avond voor wijk 2 aankondigen. Deze avond is inmiddels voorbereid met het wijkteam. De wijkavond voor wijk 2 staat gepland op donderdag 14 maart 2019.

Als werkgroep Verbondenheid hopen we opnieuw een goede en laagdrempelige avond neer te zetten. De avond staat in het teken van ontmoeting, verdieping, en onderlinge gesprekken. Dit alles rondom het thema “verbondenheid”. De avond wordt in een informele sfeer afgesloten. Iedereen van wijk 2 krijgt een persoonlijke uitnodiging.

Mocht u de avond van uw eigen wijk gemist hebben, schuif dan gerust aan bij wijk 2. De inloop met koffie/thee...

Lees meer: Wijkavond – wijk 2

Inloggen