De wereld draait door!?

Dinsdag 24 december - Aanvang: 21.30 uur - Hervoemde kerk - Ds. W. Geuze

Kerkdiensten zondag 22 december 2019 (4e Advent)

Ochtenddienst:
Voorganger: Ds. J. Kommers uit Harderwijk
Schriftlezing: Psalm 119: 162 - 168, Lukas 2: 25 - 32, 2 Petrus 3: 11 - 13

Avonddienst:
Voorganger: Ds. T.J. Smink uit Wierden
Schriftlezing: Jesaja 64:1-5a
Thema: Geef me nog een kans!

Liederen:
Ochtend
Intochtslied: Gezang 139: 1
Psalm 62: 1 en 4
Psalm 119: 42
Weerklank 570, 1,2 en 3
Gezang 122: 1,2,3,4 en 5
Gezang 126: 1,2 en 3

Avond
Voor de dienst: ELB 99: 7 en ELB 100
Intochtslied: Psalm 72: 1 en 4
Gezang 128: 1, 2, 3 en 4
Psalm 27: 4
Gezang 118: 1 en 2
Gezang 430: 1 en 2
Psalm 146: 1 en 3

Collecte:
In de dienst:  Diaconie  en Pastoraat
Bij de uitgang:  Kerkbeheer
Zendingsbussen: De kerk bloeit op Cuba

Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool:
Thema / Kerstproject: “God...

Lees meer: Kerkdiensten zondag 22 december 2019 (4e Advent)

Inloggen