Kerkdiensten zondag 25 augustus 2019

Ochtenddienst: 
Voorganger: Ds. H. de Haan uit Den Ham
Schriftlezing: 2 Timoteüs 1:1-14
Thema: "Van geslacht op geslacht"

Liederen:
Intochtslied: ELB 433
Klein Gloria
Gezang 442
ELB 454: 1
Psalm 90: 1 en 8
Gezang 397

Avonddienst:
Voorganger: Ds. T.J. Smink uit Wierden
Schriftlezing: Romeinen 12:9-17, Johannes 15:12, 1 Samuël 18:1-6 en Handelingen 2:42-47 
Tekst: Rom 12:9a, "Laat de liefde ongeveinsd zijn" 

Liederen:
Voor de dienst: ELB 7a:1+2+5 & 140:1
Intochtslied: Psalm 65: 1
Gezang 257: 1
Gezang 281: 1, 2, 3 en 4
Gezang 327: 1 en 2
Gezang 327: 3
ELB 213: 1, 2, 3, 4 en 5
Gezang 330: 1 en 3

Collecte:
In de dienst: Vakantie Bijbel Week en Pastoraat
Bij de uitgang: Kerkbeheer
Zendingsbussen: Meisjesschool in Benin

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van...

Lees meer: Kerkdiensten zondag 25 augustus 2019

Kerkdiensten zondag 18 augustus 2019

Ochtenddienst:
Voorganger: Ds. P.E.G. Wiekeraad – Uelsen
Schriftlezing: Johannes 10:11-17 en 10:22-30
Thema: Ik ben de Goede Herder

Liederen:
Intochtslied: Psalm 70: 1
Psalm 70: 2
ELB 166: 1 en 2
ELB 166: 3
ELB 166: 4
Psalm 23: 1, 2 en 3
Gezang 14: 1 en 5
Gezang 426: 1 en 3
Na de zegen: ELB 405: 1, 2 en 3

Avonddienst:
Voorganger: Ds. G.J. Röben – Heerde
Schriftlezing: Jes 55: 1-9 en Luk 10: 38-42
Thema: 'Luisterkunst' n.a.v. Luk 10:39

Liederen:
Voor de dienst: ELB 147
Intochtslied: 101: 1
Psalm 116: 1
Psalm 68: 7
ELB 241: 1, 2 en 3
Gezang 323: 1, 2 en 8
Gezang 461: 7

Collecte:
In de dienst: Diaconie en Pastoraat
Bij de uitgang: Orgelfonds
Zendingsbussen: Jongeren in het vluchtelingenkamp in Mojo, Oeganda

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de...

Lees meer: Kerkdiensten zondag 18 augustus 2019

Kerkdiensten Zondag 11 augustus 2019

Ochtenddienst:
Voorganger: Ds. G. de Fijter uit Kampen
Schriftlezing (NBG) :  Jesaja 43: 1t/m 5 en Johannes 21:1 t/m 15
Tekst: Johannes 21: 6a

Liederen:
Intochtslied: Psalm 8: 1, 3, 5 en 6
Psalm 5: 1
Psalm 5: 2, 3 en 6
Gezang 445: 3
Weerklank, lied 567
Psalm 29: 4 en 6
Gezang 293: 2 en 3
Psalm 33: 2 en 7

Avonddienst:
Voorganger: ds. J.C. Borst uit Sleen
Schriftlezing: Ezechiël 17, 1-10, 22, 23 en Marcus 4: 26-32

Liederen:
Voor de dienst: ELB 83 & 148
Intochtslied: Psalm 42: 1 en 5
Psalm 42: 7
Psalm 34: 2
Psalm 34: 7
Gezang 250: 1
Gezang 250: 4
ELB 242: 1 en 2
ELB 242: 3
Gezang 440: 1, 2 en 4

Collecte:
In de dienst: Zomerzendingscollecte en Pastoraat
Bij de uitgang: Kerkbeheer
Zendingsbussen: Jongeren in het vluchtelingenkamp in Mojo, Oeganda

Lees meer: Kerkdiensten Zondag 11 augustus 2019

Inloggen