Kerkdiensten op zondag 18 maart 2018

Ochtenddienst:

  Voorganger: Ds. G.A. Schreuders - wierden

  Schriftlezing: : 1 Korinthe 13 en 1 Johannes 3, Preek 1 Korinthe 13 : 12

  Thema: “Dienen in liefde”

Avonddienst:

  Voorganger: Ds. M. van der Zwan - Westbroek

  Schriftlezing: Lukas 22: 54-71 (HSV)

  Thema: Christus, Rechter en Redder

 

Collecte:

  In de dienst: Biddagcollecte & Pastoraat

  Bij de uitgang: Kerkbeheer

  Zendingsbussen: Internationaal theologisch onderwijs in Hong Kong

 

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 5 van de basisschool: 

Jezus legt zijn sterven uit (Johannes 12:20-33)

 

Wijkavonden 2018/2019

Dinsdag 20 februari 2018 heeft de werkgroep Verbondenheid de opzet van de te houden wijkavonden uitgeprobeerd met de pwt'ers en kerkenraadsleden. Het thema van de wijkavonden is 'Verbondenheid'. Het was een mooie en ontspannen avond. In de komende maanden wordt er gestart om deze avond voor alle wijken te houden. Vanwege het aantal wijken zal dit ook in het volgende winterseizoen doorlopen. Zo hopen we in deze periode u als gemeenteleden allemaal samen met uw eigen wijkteam te kunnen ontmoeten! 
Op de foto's een impressie van de avond.

Lenteconcert (17 maart 2018)

Het volledige programma staat onder Media/Algemene informatie/ Overige documenten.

Kerkdiensten op zondag 11 maart 2018

Ochtenddienst:
Voorganger: Ds. A. Groeneveld uit Ede 
Schriftlezing: Markus 14 : 1-11 (NBG)
Thema: ‘(Op)brekende liefde…’

Avonddienst:
Voorganger: Ds. T.J. Oldenhuis uit Coevorden
Schriftlezing: 1 Corinthe 1 vers 18-31 (NBG)
Tekst: 1 Corinthe 1 vers 30

Collecte:
In de dienst: Kerkbeheer & Pastoraat
Bij de uitgang: Diaconie
Zendingsbussen: Internationaal theologisch onderwijs in Hong Kong

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 5 van de basisschool: Jezus geeft duizenden mensen te eten (Johannes 6:1-15)

Inloggen