Jeugdkerk "Ichthus" (juni 2018)

Nog moe van het kamp waren er toch ruim 20 kinderen op Moederdag bij Ichthus. Hemelvaart en Pinksteren stonden deze zondag centraal. Maar liefst 3000 mensen die zich lieten dopen, wat een wonder! Na dit onderwerp behandeld te hebben werd er door groep 7 en 8 hints, pictionary e.d. gedaan. Groep 5 en 6 deden een speurtocht.

De laatste keer ‘gewone’ Ichthus staat alweer voor de deur op zondag 10 juni. We gaan het hebben over Jezus die over het water liep. Petrus loopt daarna ook over het water tot hij begint te twijfelen. Hiervan mogen wij leren dat we tot mooie dingen in staat zijn zolang we ons vertrouwen op God stellen. Dit mogen we ook deze laatste zondag van het seizoen de kinderen leren. Zien we jullie allemaal weer?

Multimedia (juni 2018)

Een groep gemeenteleden is druk bezig het kerkenraadsbesluit multimedia te realiseren. Voordat dat er concreet en tastbaar iets gedaan kan worden, moet eerst duidelijk zijn wat de wensen precies zijn en hoe we die willen en kunnen realiseren. Het moet technisch mogelijk zijn, maar ook financieel moet het binnen de mogelijkheden passen. In een volgend kerkblad meer hierover.

Kerkelijke gebouwen (juni 2018)

De werkzaamheden vorderen gestaag. Inmiddels is de bestemmingsplanwijziging in de raadscommissie van de gemeente Wierden behandeld. Er zijn hierover enkele vragen gesteld en beantwoord. De volgende stap is nu goedkeuring door de gemeenteraad. Naar verwachting zal dit in juni gebeuren. Naast dit traject wordt gewerkt aan de bestemmingsplanprocedure die t.b.v. het nieuwe dienstgebouw op het kerkeiland doorlopen moet gaan worden. Nu alles wat concreter gaat worden hebben de kerkrentmeesters besloten een kerngroep gebouwen in het leven te roepen. Deze kerngroep gaat het hele bouwproces planmatig, maar ook qua uitvoering, begeleiden. Het is de bedoeling mensen met een verschillende achtergrond qua kennis en kunde in de groep zitting te laten...

Lees meer: Kerkelijke gebouwen (juni 2018)

Kerkdiensten op zondag 3 juni 2018

Ochtenddienst:

Voorganger: Ds. J. v.d. Meijden – Rijssen

Schriftlezing: Genesis 8:20 - 9:17 (HSV)

Thema: Leven onder de regenboog

 

Avonddienst: 

Voorganger: Ds. N. Raatgever – Ede

Schriftlezing: Genesis 6 : 1 t/m 14a en 22

Thema: De dagen van Noach!

 

Collecte:

In de dienst: Kerkbeheer en Pastoraat

Bij de uitgang:  Kerkbeheer

Zendingsbussen: Evangelisatie in Noord-India

 

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 5 van de basisschool: 

Thema: “Jobs vrienden zitten stil bij hem” (Job 2)

Inloggen