Volg de diensten via YouTube

Volg de diensten via YouTube en maak gebruik van deze link

Kerkdiensten te volgen via YouTube

Als Hervormde Gemeente kunnen we KerkTV aanbieden op computer, tablet, televisie en smartphone. Elke zondag worden er kerkdiensten uitgezonden via Kerkomroep. Veel ouderen kijken op deze manier mee vanuit huis of zorgcentrum. 

Ook kunt u uitzendingen vanaf zondag 22 maart meekijken via een livestream op Youtube. Ons verzoek is om dit zoveel mogelijk te doen, anders bestaat de mogelijkheid dat ouderen in het Reggedal en diegenen die een mediakastje via de Diaconie hebben gekocht niet mee kunnen kijken via Kerkomroep. De eerste keer dat er een dienst zonder kerkgangers werd uitgezonden was er via Kerkomroep niet voldoende bandbreedte om iedereen van beeld te kunnen voorzien. Daarom, als u niet in het bezit bent van een mediakastje, bij...

Lees meer: Kerkdiensten te volgen via YouTube

Corona virus en kerkelijke activiteiten (18 maart 2020)

Naar aanleiding van de nieuwe regeringsmaatregelen ter bestrijding van de effecten van het coronavirus is het moderamen afgelopen maandag bij elkaar geweest. We hebben besproken of we in onze gemeente de maatregelen moeten aanpassen. Hieronder zijn de uitkomsten van deze bespreking weergegeven.

Bijeenkomsten van minder dan 10 personen:
Als moderamen raden we nu alle bijeenkomsten in de gemeente af, ook die met minder dan 10 personen, denk bijvoorbeeld aan de groeigroepen. Het beleid van de regering is er op gericht om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk af te remmen zodat het zorgsysteem niet overbelast raakt. Denk ook aan de door RIVM aanbevolen hygiëne: regelmatig handen wassen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog...

Lees meer: Corona virus en kerkelijke activiteiten (18 maart 2020)

Telefonisch pastoraat (telefoonnummers gevraagd!)

OPROEP AAN IEDEREEN!

De coronacrisis plaatst ons ook voor grote vragen hoe we het pastoraat de komende tijd vormgeven in de gemeente. Door deze crisis worstelen mensen meer dan anders met gevoelens van eenzaamheid, onzekerheid en angst. Juist dan zouden we elkaar door middel van bezoek, gesprek, Bijbellezen en gebed willen bemoedigen. Maar door de coronacrisis wordt ons geadviseerd om bezoek zoveel mogelijk te beperken. Bij kwetsbare groepen als zieken en ouderen is bezoek op dit moment vaak zelfs niet toegestaan.

Als predikant, pastoraal medewerker en wijkouderlingen willen het pastoraat de komende periode daarom vooral telefonisch vormgeven. Graag zouden de komende weken gemeenteleden willen bellen om te horen hoe het met hen gaat, te...

Lees meer: Telefonisch pastoraat (telefoonnummers gevraagd!)

Inloggen