Liturgie voor de jongerendienst op 27 juni 2021

De liturgie voor de jongerendienst "Forever Young" kan hier gedownload worden. Je kunt de liturgie thuis alvast downloaden, op je telefoon zetten of printen zodat je de dienst goed kunt volgen. Uiteraard kan dit ook op de locatie. Zoals je waarschijnlijk al in het nieuwsitem hierboven hebt gelezen, is aanmelden niet meer nodig. Neem wel zelf stoelen of een kleed mee om op te zitten.

Vakantie Bijbel Week 2021

Via deze link kun je jezelf aanmelden.

Avondmaalsformulier

Ter overdenking in deze week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

In de nacht waarin de Here Jezus werd overgeleverd, nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei:  “Dit is Mijn lichaam voor u, doet dit tot Mijn gedachtenis.” Zo nam Hij ook de beker, toen de maaltijd afgelopen was, en zei: “Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot Mijn gedachtenis.” Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt. (1 Kor. 11:23-26)

Willen we dit Avondmaal werkelijk tot onze troost en bemoediging vieren, dan is het heel belangrijk dat wij onszelf  de volgende vragen stellen:
- Heb ik een hartelijk berouw over mijn zonden en...

Lees meer: Avondmaalsformulier

Inloggen