Kerkdiensten zondag 3 februari 2019

Ochtenddienst: 
Voorganger: Ds. W.H.B. ten Voorde uit Nunspeet
Schriftlezing: Zacharia 10: 1 en 2, Jesaja 44: 1 t/m 6
Thema: Vraag om regen!

Avonddienst:
Voorganger: Ds. H. van Ark uit Wapenveld
Schriftlezing: Psalm 84

Liederen:
Ochtenddienst:
Aanvangslied: Gezang 457: 1 en 4
Psalm 105: 1 en 2
Psalm 139: 14
ELB 452
ELB 147: 1, 3 en 6
ELB 382
Psalm 84 : 5
Psalm 84 : 6
Gezang 303 : 1 en 2
Na de zegen: Gezang 257 vers 1

Avonddienst:
Zingen voor de dienst: ELB 81:1-3 & 364
Aanvangslied: Gezang 393
Gezang 150
Psalm 84: 1
Psalm 84: 2
Psalm 84: 3 en 4

Collecte: 
In de dienst: Werelddiaconaat en Pastoraat
Bij de uitgang:  Kerkbeheer 
Zendingsbussen: Bijbelstudieprogramma Zuid-Afrika

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool: 
Thema: “Trouwe Mordechai...

Lees meer: Kerkdiensten zondag 3 februari 2019

kerkdiensten zondag 27 januari 2019

Ochtend:

Voorganger: Ds. R.F. de Wit uit Ermelo, 
Schriftlezing: Johannes 4 : 1-30

Liederen:
Aanvangslied: Gezang 473 : 1
Psalm 63 : 1 en 2
ELB 8
Psalm 139 : 1 en 2
Gezang 487 : 1 en 3
Gezang 75 : 5 en 6

Avond:

Voorganger: Dhr. Y. Breemes uit Rijssen, Jongerendienst


Collecte:
In de dienst: Diaconie / MAF en Pastoraat
Bij de uitgang: Kerkbeheer
Zendingsbussen: Meisjesschool in Benin


Kindernevendienst is er voor de kinderen van groep 1 t/m 6 van de basisschool. 
Ester, de nieuwe koningin (Ester 2:1-18)

Inloggen