Wijkavonden februari/maart 2019

Zoals u weet gaan we als werkgroep “Verbondenheid” gestaag verder met ons “rondje wijkavonden” door alle wijken in onze gemeente. We kunnen op dit moment een aantal wijkavonden aankondigen, namelijk voor de wijken 2, 9 en 10. De avonden zijn inmiddels voorbereid met de wijkteams en we hopen ze te houden op:

Wijk   9: Dinsdag 19 februari 2019 (oud. Gerrit Kroese)
Wijk 10: Woensdag 20 februari 2019 (oud. Henk Rohaan)
Wijk   2: Donderdag 14 maart 2019 (oud. Aad kolthof)

Als werkgroep Verbondenheid hopen we opnieuw weer goede en laagdrempelige avonden neer te zetten. De avonden staan in het teken van ontmoeting, verdieping, en onderlinge gesprekken. Dit alles rondom het thema “verbondenheid”. De avond wordt in een informele sfeer afgesloten...

Lees meer: Wijkavonden februari/maart 2019

kerkdiensten zondag 10 februari 2019

Ochtenddienst:
Voorganger: Ds. G.A. Schreuders uit Wierden
Dopeling: Tijn Joël Gerben Kroese, Hogebrink 1, 7468 CB Enter
Schriftlezing: Psalm 145 en Filippenzen 2, 5 -11
Tekst/thema: Psalm 145: 8 “Jezus is Heer”

Avonddienst:
Voorganger: Ds. RJ. Kranen uit Vriezenveen
Schriftlezing: Esther 2:19-3:15 (HSV)
Thema: “De Haman in mij” 

Liederen ochtenddienst:
Aanvangslied: Gezang 314: 1 en 3
Psalm 105: 1, 2 en 3
Dooplied van Sela
“Is je deur nog op slot”
Psalm 134: 3 (Oude Berijming)
Ik zal er zijn
Psalm 145: 2 en 3
Opwekking 733 (“Loof de Heer, o mijn ziel”)

Liederen avonddienst:
Zingen voor de dienst: ELB 81: 4, 5, 6  en ELB 177: 2
Aanvangslied: Psalm 81: 1,2
ELB 302
Gezang 460: 1, 2, 3
Gezang 226 (Melodie: gezang 250)
ELB 371 “Mijn Jezus, ik hou van U”

Lees meer: kerkdiensten zondag 10 februari 2019

Kerkdiensten zondag 3 februari 2019

Ochtenddienst: 
Voorganger: Ds. W.H.B. ten Voorde uit Nunspeet
Schriftlezing: Zacharia 10: 1 en 2, Jesaja 44: 1 t/m 6
Thema: Vraag om regen!

Avonddienst:
Voorganger: Ds. H. van Ark uit Wapenveld
Schriftlezing: Psalm 84

Liederen:
Ochtenddienst:
Aanvangslied: Gezang 457: 1 en 4
Psalm 105: 1 en 2
Psalm 139: 14
ELB 452
ELB 147: 1, 3 en 6
ELB 382
Psalm 84 : 5
Psalm 84 : 6
Gezang 303 : 1 en 2
Na de zegen: Gezang 257 vers 1

Avonddienst:
Zingen voor de dienst: ELB 81:1-3 & 364
Aanvangslied: Gezang 393
Gezang 150
Psalm 84: 1
Psalm 84: 2
Psalm 84: 3 en 4

Collecte: 
In de dienst: Werelddiaconaat en Pastoraat
Bij de uitgang:  Kerkbeheer 
Zendingsbussen: Bijbelstudieprogramma Zuid-Afrika

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool: 
Thema: “Trouwe Mordechai...

Lees meer: Kerkdiensten zondag 3 februari 2019

Inloggen