kerkdiensten zondag 14 oktober 2018

Ochtenddienst: 

Voorganger: Ds. M. Visser, Wezep

Schriftlezing: Markus 15:21-39

 
Avonddienst: 

Voorganger: Ds. R.D. van Hornsveld, Den Ham

Schriftlezing (HSV): Johannes 15: 1-8


Collecte:

In de dienst: Getroffenen op Sulawesi en Pastoraat

Bij de uitgang:  Kerkbeheer

Zendingsbussen: Jongeren van de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda


Kindernevendienst is er voor de kinderen van groep 1 t/m 6 van de basisschool. 

Het onderwerp is: Christus opent de boekrol (Openbaring 5:6-14)

Orgelconcert Bram Sanderman (13 oktober 2018)

Zaterdagavond 13 oktober geeft organist Bram Brandemann een concert op het Mense Ruiter-orgel van de Hervormde dorpskerk in Enter. Hij heeft een veelzijdig programma samengesteld, waarin het orgel in vele opzichten geëtaleerd wordt.

Bram Brandemann (1969), organist van het Hinsz-orgel in de Buitenkerk van Kampen en het grote Flentrop-orgel in de Wilhelminakerk van Bussum, kreeg les in muziektheorie en orgel van Jaap Zwart, waarna hij aan het Utrechts Conservatorium studeerde bij o.a. Reitze Smits. Hij behaalde de diploma’s kerkmuziek, Docerend en Uitvoerend Musicus Orgel. Ook studeerde hij langere tijd Frans-romantische muziek aan het Conservatorium in Toulouse. Momenteel neemt hij online alle orgelwerken van Bach op, waarvan er al velen...

Lees meer: Orgelconcert Bram Sanderman (13 oktober 2018)

Help de getroffenen op Sulawesi!

De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi hebben meer dan 2.000 mensen het leven gekost. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van het Christelijk Noodhulpcluster (bestaande uit Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp. Er wordt onder andere noodopvang georganiseerd voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, kinderen en mensen met een beperking. Om de mensen te helpen is uw hulp nú nodig.

Hoe kunt u helpen? Door te geven voor de diaconiecollecte in de dienst van 14 oktober. Er staat ook een bus in de hal van de kerk waar u uw...

Lees meer: Help de getroffenen op Sulawesi!

Laatste week om aan te melden voor Dienstenveiling!

Als organisatie zijn wij erg dankbaar voor alle diensten die tot nu toe zijn ingediend. De teller staat inmiddels al op 32 diensten variërend van het schrijven van Sinterklaasgedichten tot een workshop Excel voor beginners en van een workshop bloemschikken tot een exclusief wilddiner uit het Enterse Veld!

Mocht ook jij nog een originele dienst in gedachten hebben om jouw bijdrage te leveren aan deze actie voor de nieuwe multimedia, geef je dan snel op! Uiteraard zijn alle diensten meer dan welkom! Je hebt nog 1 week de tijd, de sluitingsdatum is zaterdag 13 oktober.

Alle aangeboden diensten zullen hierna worden opgenomen in het zogenaamde kavelboekje, hierin is ook de definitieve volgorde incl. kavelnummers vermeld en wie de diensten...

Lees meer: Laatste week om aan te melden voor Dienstenveiling!

Inloggen