Kerkdiensten zondag 5 oktober 2019

Ochtenddienst:
Voorganger: Ds J.P. van Ark uit Wapenveld
Schriftlezing (NBV): Genesis 16 vers 1-3 en Genesis 21 vers 8-21; Lucas 13 vers 22,23 en 30,      
Thema: ‘Tweede Keus?’ 

Avonddienst:
Voorganger: Ds. W. Geuze
Schriftlezing: 1 Samuël 21:1-22:2 HSV en Psalm 34 NBG 

Collecte:
In de dienst: St. Noam Eliezer en Pastoraat
Bij de uitgang: Kerkbeheer
Zendingsbussen: Project "De kerk bloeit op Cuba"

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool: 
Thema: “De Filistijnen veroveren de ark van de HEER” (1 Samuël 4)

Kerkdiensten zondag 29 september 2019

Ochtenddienst:
Voorganger: Ds G. de Goeijen - Den Ham,  
Schriftlezing: Efeze 1,15-23 (NBG)  

Avond – jongerendienst: (liturgie beschikbaar), 
Voorganger: Ds. W. Geuze, 
Thema: Wie is God?

Collecte: 
In de dienst: Compassion en Pastoraat
Bij de uitgang: Kerkbeheer
Zendingsbussen: Meisjesschool in Benin

Kindernevendienst zowel 's ochtends als 's middags voor groep 1 t/m 6 van de basisschool: De Heer roept Samuel.

Inloggen