Kerkbalans 2022, geef vandaag voor de kerk van morgen

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: maandag 17 januari 2022

Het kerkelijke leven zag er in het afgelopen 2 jaar heel anders uit dan in de jaren daarvoor! Het werd gestempeld door de coronacrisis, en die is nog steeds niet voorbij!

In de tijd die achter ons ligt, heeft de kerk enorme veerkracht laten zien. De gemeente heeft op allerlei manieren laten merken dat ze niet alleen in beperkingen, maar ook in mogelijkheden wil denken. Dat zal niet minder voor de kerk van morgen gelden. Ook dan wil ze er zijn. De kerkelijke gemeente is niet alleen van gisteren, van het verleden, Ze is ook van vandaag, van het heden. Maar zeker ook van morgen, van de toekomst! Ook dan wil ze de mogelijkheden benutten om ‘Het goede leven, bloeien in Gods licht’ gestalte te geven in wat ze doet.

Dat willen we in vertrouwen doen. Wat dat betreft maakt de kerk zich, naar een uitspraak van Jezus, geen zorgen voor de dag van morgen. Ze vertrouwt op de Heer der Kerk. Ze vertrouwt ook op alle leden van de kerk, onze gemeente, die meebidden en meewerken. Bij dat werken denken we niet alleen aan de inzet van velen bij het verrichten van de vele werkzaamheden en het uitvoeren van alle activiteiten. Wat er op het kerkelijke erf allemaal gebeurt is onvoorstelbaar. We moeten dan zeker ook aan een ruime financiering van het kerkenwerk denken. Ook dat is nodig om morgen kerk te zijn. Tot eer van God, met het oog op het heil van mensen en dienend aan de samenleving

Kerk zijn we samen, geef voor je kerk!

Steunt u uw hervormde gemeente ieder jaar of bent u dit van plan? Wist u dat u dan kunt profiteren van belastingvoordeel? Dat kan door uw bijdrage vast te leggen in een Periodieke Schenkingsovereenkomst. U steunt uw hervormde gemeente dan voor een periode van minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar. Deze giften kunt u vervolgens volledig aftrekken van de belasting, ongeacht de hoogte van de gift. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u een aanzienlijk percentage van de belasting terug. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om het belastingvoordeel aan Kerk te schenken. Zo kunt u méér geven met netto hetzelfde bedrag en kan de Kerk meer doen met uw gift.

Download hier het origineel van de flyer.

 

Inloggen