Corona virus en kerkelijke activiteiten (18 maart 2020)

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: woensdag 18 maart 2020

Naar aanleiding van de nieuwe regeringsmaatregelen ter bestrijding van de effecten van het coronavirus is het moderamen afgelopen maandag bij elkaar geweest. We hebben besproken of we in onze gemeente de maatregelen moeten aanpassen. Hieronder zijn de uitkomsten van deze bespreking weergegeven.

Bijeenkomsten van minder dan 10 personen:
Als moderamen raden we nu alle bijeenkomsten in de gemeente af, ook die met minder dan 10 personen, denk bijvoorbeeld aan de groeigroepen. Het beleid van de regering is er op gericht om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk af te remmen zodat het zorgsysteem niet overbelast raakt. Denk ook aan de door RIVM aanbevolen hygiëne: regelmatig handen wassen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, schud geen handen en gebruik papieren zakdoekjes.

Gebedsbijeenkomsten, Nationaal Gebed, kerkklokken luiden:
In deze zorgelijke tijd verwachten we het voor alles van de Here. Daarom is de wekelijkse gebedsbijeenkomst in de kerk gewijzigd in een dagelijkse bijeenkomst, maar wel beperkt tot maximaal 5 deelnemers per keer. Deze bijeenkomsten worden door de leiding van de gebedsgroep georganiseerd. Anneke Ligtenberg is hiervoor de contactpersoon. Mochten er bidders zijn die graag vanuit huis mee willen bidden dan is er ook een mogelijkheid om via whatsapp een groepje te vormen van max 4 pers om video te bellen. Dit werkt als volgt: je maakt een whatsappgroep aan met de personen met wie je gaat bidden en belt elkaar via deze groep, zo kun je met elkaar bidden.

Woensdag 18 maart, is de dag van Nationaal Gebed. Je kunt dit volgen via nationaalgebed.nl , Er zijn vier gebedsmomenten, van twintig minuten tot een halfuur, om 9, 12, 15 en 19 uur.

Verder luiden we ook wij als Hervormde kerk vanavond de klokken om daarmee op te roepen tot gebed en andere vormen van steun. "Voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen." We sluiten hiermee aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam.

Tweede dienst zondag en kindernevendienst:
We hebben besloten om iedere zondag ook de tweede dienst online te laten doorgaan. Er is namelijk gebleken dat gastpredikanten bereid zijn daaraan mee te werken. Daarnaast wordt eraan gewerkt om een alternatief voor de kindernevendienst aan te bieden. De leiding van de kindernevendienst zal hiervoor de betreffende ouders benaderen.

Uitzending via YouTube: 
De mensen van het beamteam en anderen werken hard om het mogelijk te maken de diensten ook via YouTube te volgen. Hierdoor worden we niet beperkt door de capaciteit bij kerkomroep.nl voor het volgen van de live-video. In de Kerkelijk Meeleven brief van a.s. zaterdag zal worden uitgelegd hoe de dienst via YouTube gevolgd kan worden.

Kerk open voor ontmoeting en gebed:
Op zondagmiddag zullen in de kerk van 16:00 tot 17:00 uur enkele ouderlingen en/of pastoraal wijkteamleden aanwezig zijn. Gemeenteleden die graag een gesprek hebben of samen willen bidden zijn van harte welkom. Vanzelfsprekend nemen we hierbij de richtlijnen van het RIVM zoals onderlinge afstand, hygiëne en maximum aantal aanwezigen in acht.

Bezoekwerk:
In principe zal er tot nader bericht geen pastoraal bezoek aan huis meer zijn, tenzij om dringende redenen, bijvoorbeeld voor een gemeentelid dat stervende is. Om toch pastorale hulp te bieden zullen gemeenteleden telefonisch worden benaderd.  De predikant, pastoraal werker en ouderlingen proberen de komende dagen/weken daarom in de eerste plaats alle gemeenteleden te bellen die zich vanwege leeftijd, gezondheid of werk extra zorgen maken rond de huidige coronacrisis. We hanteren daarbij de volgende verdeling:
- Hans Berkhoff belt alle gemeenteleden van boven de 75
- ds. Wim Geuze belt alle gemeenteleden tussen de 70-75
- De wijkouderlingen bellen alle gemeenteleden onder de 70 die zich vanwege gezondheid of werk extra zorgen maken rond het coronavirus.

Omdat van veel mensen geen telefoonnummer bekend is, wordt u dringend verzocht dit door te geven. U kunt dit opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Zie hiervoor ook de oproep en uitleg in een eerder item op deze site.

Diaconale hulp:
Ouderen of andere mensen die behoefte hebben aan praktische hulp, zoals het halen van boodschappen, kunnen contact opnemen met de diaconie. Vanzelfsprekend kunt u ook voor andere diaconale ondersteuning bij de diaconie terecht.

Tenslotte:
In navolging van Mark Rutte: "Let een beetje op elkaar!"
En vertrouw op de Here, denk aan bijvoorbeeld aan de woorden van Psalm 91 vers 3: Want Hij is het die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest.

Hartelijke groet namens het moderamen,
Herman Assink, scriba

Inloggen