Kerkdiensten Pinksteren 2019

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: zaterdag 08 juni 2019

Diensten 1e Pinksterdag:

Ochtenddienst:  
Voorganger: Ds. R.D. van Hornsveld uit Den Ham 
Schriftlezing: Handelingen 1: 1-13 & I Korintiërs 12: 1-18 
Thema: “Iedereen is nodig!” 

Avonddienst: 
Voorganger: Ds. J.A. Woudenberg uit Daarle 
Schriftlezing: Genesis 1: 1-2 / Openbaring 22: 17 / Mattheüs 1: 8 / Handelingen 2: 1-4/ 38-40  
Thema: “De Heilige Geest: God in actie!” 

Liederen:

Ochtenddienst: 
Psalm 100: 1 
Psalm 87:1, 2 en 4 
ELB 308: 1, 2 en 4 
Psalm 107: 1 en 9 
Gezang 242: 1, 3 en 6 
Gezang 477: 1 
ELB 426: 1, 2 en 4 
Zingende Gezegend 184: 1, 2, 3, 8 en 9 
ELB 150 

Avonddienst:
Voor de dienst: ELB  147:1, 3, 6 & 328 
Psalm 25: 2, 7 
Psalm 84: 1, 3 
Psalm 118: 9, 10 én Evangelische Liedbundel 425 
ELB 150 
Gezang 477: 1, 2 
ELB 186 a : 1, 3 

Collecte: 
In de dienst:  Pinksterzendingscollecte en Pastoraat 
Bij de uitgang:  Kerkbeheer  
Zendingsbussen: Jongeren in het vluchtelingenkamp in Mojo, Oeganda 

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 3 van de basisschool:
Thema: “Getuigen van Jezus” (Johannes 20:19-23/Hand.) 

Ochtenddienst 2e Pinksterdag:
Voorganger: Ds. F. den Oudsten uit Enter 
Schriftlezing: Handelingen 2 : 1-13 

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool

Liederen:
Gezang 250 : 1, 2, 3 en 5 
Gezang 239 : 1, 2, 3 en 6 
Gezang 250 : 4 
Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest 
ELB 148 
Gezang 477: 1 en 2 
ELB 270: 1 en 2 

Collecte: 
In de dienst: Pinksterzendingscollecte en Pastoraat 
Bij de uitgang: Kerkbeheer 
Zendingsbussen: Jongeren in het vluchtelingenkamp in Mojo, Oeganda 

Inloggen