Kerkdiensten zondag 12 mei 2019

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: zaterdag 11 mei 2019

Ochtenddienst:
Voorganger: Ds. F.G. Immink uit Driebergen-Rijsenburg  
Schriftlezing: 1 Petrus 1:1-12 
Tekst: 1 Petrus 1: 8-9.  
"Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen." 

Avonddienst:  
Voorganger: Ds. M.H. de Jong uit Vriezenveen 
Schriftlezing: Matteüs 22:1-14 
Thema: 'De Here God roept jou tot Zijn Koninkrijk’ 

Collecte:
In de dienst:  Diaconie en Pastoraat 
Bij de uitgang:  Kerkbeheer  
Zendingsbussen: Jongeren in het vluchtelingenkamp in Mojo, Oeganda 

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 4 van de basisschool: 
Thema: “Abram bevrijdt Lot” (Genesis 14) 

Inloggen