Kerkdiensten zondag 5 mei 2019

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: zaterdag 04 mei 2019

Ochtenddienst: 
Voorganger: Ds. W.G. Sonnenberg uit Veessen 
Schriftlezing: Daniel 7 vers 11-14 en Mattheus 28 :1-16-20 
Tekst: Mattheus 28 vers 18: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde’  

Avonddienst:
Voorganger: Dhr. J.F. Berkhoff uit Vriezenveen 
Schriftlezing: Romeinen 7:19 tot 8:6  
BEVRIJDING: strijd, bevrijding, vrijheid 

Liederen:
Ochtenddienst: 
ELB 357: 1, 4 en 5 
Psalm 91: 1 
Psalm 99: 1, 3 en 8 
Gezang 476: 1 
Gezang 476: 3, 4 en 5 
ELB 422 
Gezang 485 
Psalm 72: 6 en 7 

Avonddienst: 
Zingen voor de dienst: ELB 142 & 178 
Aanvangslied: Gezang 416: 1 en 2 
Psalm 100: 1, 2 en 4 
ELB 341 
Psalm 116: 3, 6 en 8 
Gezang 459: 1, 3, 7 en 8 
Gezang 411: 12, 15 

Collecte:
In de dienst:  Algemeen kerkenwerk en Pastoraat 
Bij de uitgang:  Kerkbeheer  
Zendingsbussen: Jongeren in vluchtelingenkamp Oeganda 

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool: 
Thema: “Abram en Lot gaan uit elkaar” (Genesis 13) 

Inloggen