Catechisatie, seizoen 2017-2018

Binnenkort worden de uitnodigingen voor de catechisatie weer verstuurd. Iedereen die op het voortgezet onderwijs zit, krijgt een persoonlijke uitnodiging, tot de leeftijd van 25 jaar. Als je belijdeniscatechese wilt gaan volgen of hier meer over wilt weten, neem dan contact op met ds. Schreuders (zie de uitnodiging in het kerkblad van sept/okt. van ds. Schreuders). De catechisaties beginnen weer in de week van 1 oktober (week 40). De avonden en tijden worden nog bekend gemaakt. Ouders……wilt u uw kinderen ook stimuleren om te gaan? We hopen ook dit jaar weer op een goede en fijne tijd samen om te kunnen leren en praten over ons geloof. Tot binnenkort……!

Beroepingswerk (10 september 2017)

De predikanten, door u ingediend en via de advieslijst van de PKN aanbevolen, zijn beluisterd. Al deze beluisterde diensten zijn binnen de beroepingscommissie open en zorgvuldig met elkaar besproken. Aan de hand van de bevindingen die hieruit voortvloeien is inmiddels een meest aansprekende cq. geschikte kandidatenlijst opgesteld. Zoals al eerder gemeld, is dit alles zorgvuldig en met in achtneming van de richtlijnen en de gegeven opmerkingen en adviezen gebeurd.

Wij zijn direct hierna gestart met de volgende stap, het daadwerkelijk bezoeken van de kerkdiensten. Dit zal in september en evt. oktober plaatsvinden.

Mogen wij u vragen ons werk te gedenken in uw gebeden? Dat de Geest ons wijsheid mag geven en ons mag leiden in dit belangrijke...

Lees meer: Beroepingswerk (10 september 2017)

Startweekend 2017

In het weekend van 16 en 17 september vieren we met elkaar de start van het nieuwe kerkelijk seizoen. Dit gaan we doen met de volgende activiteiten:
Zaterdag 16 september: Zeskamp / Spellen/ Fietstocht / Buffet
Zondag 17 september: startdienst door ds. G.A. Schreuders. Na de dienst is er koffie

Start van de fietstocht is tussen 14.30 en 15.00 uur bij het Dienstgebouw. De zeskamp / spellen zijn ook bij het Dienstgebouw. Inloop vanaf 14.30 uur. We beginnen om 15.00 uur. Zowel de zeskamp als de fietstocht zijn voor het hele gezin! 
Tijdens deze middag is er voor de allerkleinsten een kinderhoek ingericht. Hier kunnen ze spelen, knutselen, springen, pannenkoeken bakken en nog veel meer leuke dingen doen. Voor oppas wordt gezorgd. 
Om te weten...

Lees meer: Startweekend 2017

Inloggen