Aanmelden kerkdiensten (juli 2020)

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: dinsdag 30 juni 2020

Exodus 33:7. En Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op, een eind van het kamp vandaan; en hij noemde hem de tent van ontmoeting. Zo gebeurde het dat ieder die de HEERE zocht, naar de tent van ontmoeting moest gaan, die zich buiten het kamp bevond.

Lieve gemeenteleden, broers en zussen,

Ik heb jullie gemist, de afgelopen maanden dat ik voor een lege kerk stond te preken!
Natuurlijk, je weet het: thuis zitten al die inmiddels steeds vertrouwder wordende gemeenteleden achter de t.v. of laptop. Maar toch: het viel niet mee om telkens tegen lege kerkbanken aan te kijken waarvan je inmiddels wel wist dat deze familie hier zat en dat gemeentelid daar z’n vaste stekkie had.
Ik ben dan ook oprecht blij dat we vanaf komende zondag weer met 100 kerkgangers of meer de diensten mogen houden, mits de onderlinge afstand van 1,5 meter wordt gewaarborgd. We hebben die vaste structuren van het geloof nodig wil ons geloof zelf ook niet steeds meer vervluchtigen!
Maar net zoals het in bovenstaande Bijbelgedeelte niet vanzelf spreekt om naar de plek te gaan waar God ontmoet kon worden, zo moeten ook wij een aantal (digitale) stappen zetten voordat we de kerkdienst weer kunnen bijwonen. Onderstaand kunt u lezen welke stappen dat zijn.
Ik wil u daarom vragen dit document goed door te lezen. Wanneer u minder digitaal vaardig bent, kunt u ongetwijfeld een jonger familielid of kennis in de arm te nemen om u hier even bij te helpen. En anders kunt u ook een beroep doen op uw wijkouderling, wijkdiaken of de scriba.
Ik wil u op het hart binden om uzelf met ingang van komende zondag weer daadwerkelijk voor de diensten op te geven. Want kerkgang is makkelijker afgeleerd dan aangeleerd. En ds. Lakenveldt is helaas nog steeds één van de meest populaire predikanten van Nederland op zondagmorgen!
Juist de afgelopen Coronatijd heeft ons laten zien dat het helemaal niet vanzelfsprekend is om naar de kerk te kunnen. Laten we daarom – nu die mogelijkheid er wel weer is – daar met vreugde gebruik van maken. En zo onze dankbaarheid naar God toe uiten voor Zijn bewaring in de afgelopen periode.
Uiteraard blijft de restrictie van kracht dat u niet naar de kerk moet komen als u klachten als verkoudheid etc. hebt. En ook ouderen met een kwetsbare gezondheid moeten zich de vraag stellen wat in dit opzicht wijs is. Maar toch hoop ik van harte dat we komende weken weer echt als gemeente mogen samenkomen in ons kerkgebouw.
Tenslotte wijs ik de gezinnen er even op dat er in juli en augustus telkens op de derde zondag van de maand weer oppas en kindernevendienst wordt aangeboden. Voor deze diensten worden gezinnen met jonge kinderen met voorrang ingeloot. In de andere diensten is er nog geen oppas en kindernevendienst.

Kortom, ik kijk er naar uit u weer op zondag te mogen ontmoeten. En vooral ook om in de kerkdiensten samen de Here God weer te mogen ontmoeten.
Een hartelijke groet, ds. Wim Geuze

Algemene uitleg over de aanmelding

Om u aan te melden maakt u gebruik van het online aanmeldsysteem. In dit systeem geeft u via een kalender de dienst(en) op waarvoor u zich wilt aanmelden. Bij iedere dienst geeft u aan met met hoeveel personen u wilt komen. Tot en met vrijdagavond kun u zich aan- of afmelden voor de diensten van de eerstvolgende zondag. We verzoek u vriendelijk doch dringend om u op tijd af te melden voor een dienst als u bij nader inzien deze niet kunt bijwonen zodat uw plek door iemand anders ingenomen kan worden. Uit de aanmeldingen worden mensen ingeloot tot de kerk "vol" is. Voor bepaalde diensten hebben bepaalde aanmeldingen voorrang. Bijvoorbeeld voor een dienst met kindernevendienst hebben gezinnen met kinderen voor de kindernevendienst voorrang. De handleiding voor het systeem is als bijlage opgenomen en kunt u downloaden van de site met deze link. Tip: Print de handleiding zodat u deze ernaast kunt leggen bij het gebruik van het systeem.

Omdat u met het aanmeldsysteem precies opgeeft met hoeveel personen bepaalde diensten wilt bijwonen, worden misverstanden voorkomen en kunnen de aanmeldingen relatief snel worden verwerkt. Het zou dus fijn zijn als zoveel mogelijk mensen van dit systeem gebruik maken. Als het niet wil lukken met het systeem dan kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen met de scriba: 06-22393526.

Inloggen