Enquête (update 2 mei 2020)

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: zaterdag 02 mei 2020

Inmiddels zijn de enquête-uitslagen binnengekomen en verwerkt! Een hele klus waar we vooral de fam. Van den Noort heel dankbaar voor mogen zijn.
In totaal hebben ruim 200 gemeenteleden de enquête ingevuld. Uit de gegevens die men op het eerste blad van de enquête in kon vullen (voor wat betreft leeftijd, geslacht, al dan niet belijdend lid en kenmerkende geloofsopvatting) krijgen we de indruk dat de diversiteit van onze gemeente voldoende in de enquête-uitslag is verwerkt. Alleen ontbreekt er één leeftijdscategorie heel pregnant: die van 25-39 jaar. Vanuit deze leeftijdscategorie zijn er slechts 12 enquêtes binnengekomen. De oorspronkelijke bedoeling was om in de maanden mei en juni twee gemeenteavonden te houden waarop de enquête-uitslagen toegelicht en besproken zouden worden als opmaat naar het opstellen van een nieuw beleidsplan. Door de coronacrisis is het momenteel echter niet mogelijk om als gemeente op die manier in grote getale bij elkaar te komen. 
De kerkenraad zoekt naar wegen hoe we – ondanks de coronacrisis - toch met dit beleidsproces verder kunnen gaan en de gemeente hierin zo veel mogelijk kunnen betrekken. Maar in ieder geval betekent het dat er qua tijdsplanning wat meer ruimte is om gemeenteleden die dat nog niet gedaan hebben uit te nodigen de enquête alsnog te downloaden van onze website en ingevuld in te leveren bij de pastorie. 
Iedereen is dus van harte welkom om alsnog gebruik te maken van deze mogelijkheid om zijn of haar visie kenbaar te maken. Maar als kerkenraad willen we heel in het bijzonder de gemeenteleden tussen 25-39 jaar oud uitnodigen de enquête alsnog in te vullen. Op die manier helpen jullie ons als kerkenraad om nog beter te luisteren naar wat onder de verschillende leeftijdsgroepen in de gemeente leeft. De enquête vind u hier

ds. Wim Geuze, voorzitter

 

Inloggen