Corona virus en kerkelijke activiteiten (13 maart 2020)

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: vrijdag 13 maart 2020

Het moderamen heeft donderdagavond gesproken over de maatregelen in verband met het corona-virus. Aan de ene kant willen we de Woordverkondiging zoveel mogelijk laten doorgaan, aan de andere kant we willen ook geen  onverantwoorde risico's nemen. Er is daarom het volgende besloten t.a.v. de activiteiten in onze Hervormde gemeente:

Erediensten:
Er wordt de komende zondagen alleen een beperkte ochtenddienst gehouden die via internet/kerkomroep te volgen is, met alleen predikant, ouderling en diaken en dus geen andere aanwezigen in de kerk.

Doordeweekse activiteiten:
Alle doordeweekse activiteiten waarop 10 of meer personen worden verwacht, worden afgelast. Bij kleinschaliger activiteiten wordt het al dan niet doorgaan aan de wijsheid van de betrokkenen overgelaten.

Rouwdiensten:
Bij de familie wordt er op aangedrongen om zo min mogelijke mensen uit te nodigen voor de dienst.

Deze maatregelen gelden tot 31 maart 2020. Daarna wordt het opnieuw bezien.
Houd deze website in de gaten, zodra er wijzigingen of aanvullingen zijn in het beleid zullen deze hier worden gepubliceerd

 

 

Inloggen