Kerkdiensten zondag 9 februari 2020

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: zaterdag 08 februari 2020

Zondagmorgen hoopt Prof. Dr. G. Immink uit Driebergen in de dienst voor te gaan. Zijn preek gaat over Marcus 1 vers 15: “De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het evangelie.”
De avonddienst zal worden geleid door ds. W. Geuze. Hij heeft het over het eerste gedeelte van de bergrede. Hierbij wordt gelezen uit Mattheüs 5: 1-20. Combo en orgel zorgen voor de muziek in deze avonddienst.

Inloggen