Kerkdiensten zondag 1 december 2019

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: zaterdag 30 november 2019

Ochtenddienst, Gezinsdienst:
Voorganger: Ds. W. Geuze 
Schriftlezing: Micha 4:1-8 en Lukas 1:26-33,
Thema: ‘Er komt vrede!’

Liederen:

Intochtslied: Psalm 149:1
Psalm 149:3 en 5
Hemelhoog 125
Hemelhoog 132
Gezang 117: 1 en 5
Opwekking 764
Psalm 72:1 en 6

Avonddienst:
Voorganger: Ds. W.G. Sonnenberg uit Veessen,
Schriftlezing: Daniel  2 vers 1-3;10-11; 27-35,
Thema: Openbaring van de verborgenheden van God.

Liederen:
Voor de dienst: ELB 99:1, 2 & 411
Intochtslied: Gezang 125 vers 1, 2 en5
Psalm 24 vers 4 en 5
Gezang 124 alle verzen
Psalm 86 vers 3
Gezang 66 vers 1,3 en 4
Psalm 118 vers 8 en 9

Collecte: 
In de dienst: Diaconie en Pastoraat 
Bij de uitgang: Kerkbeheer
Zendingsbussen: De kerk bloeit op Cuba

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool:
I.v.m. de gezinsdienst is er geen kindernevendienst.

Inloggen