Kerkdiensten Zondag 11 augustus 2019

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: zaterdag 10 augustus 2019

Ochtenddienst:
Voorganger: Ds. G. de Fijter uit Kampen
Schriftlezing (NBG) :  Jesaja 43: 1t/m 5 en Johannes 21:1 t/m 15
Tekst: Johannes 21: 6a

Liederen:
Intochtslied: Psalm 8: 1, 3, 5 en 6
Psalm 5: 1
Psalm 5: 2, 3 en 6
Gezang 445: 3
Weerklank, lied 567
Psalm 29: 4 en 6
Gezang 293: 2 en 3
Psalm 33: 2 en 7

Avonddienst:
Voorganger: ds. J.C. Borst uit Sleen
Schriftlezing: Ezechiël 17, 1-10, 22, 23 en Marcus 4: 26-32

Liederen:
Voor de dienst: ELB 83 & 148
Intochtslied: Psalm 42: 1 en 5
Psalm 42: 7
Psalm 34: 2
Psalm 34: 7
Gezang 250: 1
Gezang 250: 4
ELB 242: 1 en 2
ELB 242: 3
Gezang 440: 1, 2 en 4

Collecte:
In de dienst: Zomerzendingscollecte en Pastoraat
Bij de uitgang: Kerkbeheer
Zendingsbussen: Jongeren in het vluchtelingenkamp in Mojo, Oeganda

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool: Vakantierooster

Inloggen