Kerkdiensten zondag 2 juni 2019

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: zaterdag 01 juni 2019

Ochtenddienst: (m.m.v. Christelijk Mannenkoor Enter) 
Voorganger: Ds. W.G. Sonnenberg – Veessen 
Schriftlezing: Genesis 28 :10-22 & Johannes 1 vers 46-52 
Prediking n.a.v. Genesis 28 vers 17.  
Thema: “De open poort” 

Avonddienst: 
Voorganger: Ds. M.J. Schuurman - Olderbroek  
Schriftlezing: Daniël 7:7-17 & Mattheüs 28:16-20 

Liederen:
Ochtenddienst 
Gezang 235: 1 en 2 
ELB 263: 1,3,5 en 6 
Opwekking 249: 1 
Psalm 24: 3 
ELB 409 
Lichtstad met uw paarlen poorten 
Gezang 398, koor:2 + Refrein + 3, 
Samenzang: Refrein van 3 + 4 + Refrein 

Avonddienst: 
Voor de dienst: ELB  7a:1, 2, 5 & 140:1 
Gezang 235 
Psalm 27: 2, 7 
Psalm 97: 1, 6 
Gezang 229: 1, 2 
Gezang 229: 3, 4, 5 
Psalm 145: 2, 4 
ELB 140 

Collecte: 
In de dienst: Diaconie en Pastoraat 
Bij de uitgang: Kerkbeheer  
Zendingsbussen: Jongeren in het vluchtelingenkamp in Mojo, Oeganda 

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool:
Onderwerp: “Gehaat vanwege Jezus” (Johannes 15:18-27) 

Inloggen