kerkdiensten zondag 10 februari 2019

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: zaterdag 09 februari 2019

Ochtenddienst:
Voorganger: Ds. G.A. Schreuders uit Wierden
Dopeling: Tijn Joël Gerben Kroese, Hogebrink 1, 7468 CB Enter
Schriftlezing: Psalm 145 en Filippenzen 2, 5 -11
Tekst/thema: Psalm 145: 8 “Jezus is Heer”

Avonddienst:
Voorganger: Ds. RJ. Kranen uit Vriezenveen
Schriftlezing: Esther 2:19-3:15 (HSV)
Thema: “De Haman in mij” 

Liederen ochtenddienst:
Aanvangslied: Gezang 314: 1 en 3
Psalm 105: 1, 2 en 3
Dooplied van Sela
“Is je deur nog op slot”
Psalm 134: 3 (Oude Berijming)
Ik zal er zijn
Psalm 145: 2 en 3
Opwekking 733 (“Loof de Heer, o mijn ziel”)

Liederen avonddienst:
Zingen voor de dienst: ELB 81: 4, 5, 6  en ELB 177: 2
Aanvangslied: Psalm 81: 1,2
ELB 302
Gezang 460: 1, 2, 3
Gezang 226 (Melodie: gezang 250)
ELB 371 “Mijn Jezus, ik hou van U”
Gezang 459: 1, 3, 6, 7, 8

Collecte:
In de dienst: Diaconie en Pastoraat
Bij de uitgang:  Kerkbeheer 
Zendingsbussen: Bijbelstudieprogramma Zuid-Afrika

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 4 van de basisschool: 
Thema: Ester moet haar volk redden (Ester 4)
(Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 is er jeugdkerk Ichtus)

Inloggen