kerkdiensten zondag 23 december 2018

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: zaterdag 22 december 2018

Ochtenddienst: 

Voorganger: Ds. G. de Goeijen - Den Ham

Schriftlezing: Mattheus 1,18-25 (HSV)

 

Avonddienst:

Voorganger: Ds. A.A. v.d. Spek – Zwartsluis

Schriftlezing: Lucas 1: 39 - 56 (HSV)

Thema: “Mijn eer of Zijn eer”

 

Liederen Ochtenddienst:

Aanvangslied: Gezang 145

Psalm 132: 3, 4, 10

Psalm 85: 3, 4

ELB 434b

Gezang 146: 2, 3, 4

ELB 100

 

Liederen Avonddienst:

Voor de dienst: ELB 99: 7 en 100

Aanvangslied:  Gezang 117: 1, 3

Psalm 27: 1, 7

ELB 413

Gezang 127: 1, 4, 5

Psalm 103: 1, 9

Gezang 444

Collecte: 

In de dienst: Diaconie en Pastoraat

Bij de uitgang:  Kerkbeheer

Zendingsbussen: Jongeren van de Presbyteriaanse kerk in Rwanda 

 

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool: 

Thema: “De geboorte van Johannes” (Lucas 1:57-80)

 

Inloggen