Beroepingswerk (12 september 2018)

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: woensdag 12 september 2018

Zoals zondag 9 september jl. is afgekondigd heeft de kerkenraad het voornemen ds. B.J.D. van Vreeswijk uit Hattem te beroepen. Wanneer er geen bezwaren op de doorlopen procedure binnenkomen, zal het beroep D.V. 15 september as. ingaan.

D.V. zondag 16 september as. hoopt ds. Van Vreeswijk voor te gaan in de avonddienst in onze kerk, aanvang 19.00 uur. 

Op donderdag 20 september as. wordt er een gemeenteavond gehouden in het Hervormd Dienstgebouw waar over en weer nader kennis kan worden gemaakt. De aanvang van deze avond is om 20.00 uur. (inloop vanaf 19.45 uur)

Iedereen is van harte welkom op beide avonden!

Inloggen