Kerkdiensten op zondag 29 april 2018

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: zaterdag 28 april 2018

Ochtenddienst:

Voorganger: Dhr. J.P. Lensen uit Oldebroek, 

Schriftlezingen: Handelingen 14:21-22 en 2 Timotheüs 2:1-13

Thema: “Deel uitmaken van het koninkrijk van God door (net als Jezus) tegen de stroom in te zwemmen”

 

Avonddienst - Jongerendienst:

Voorganger: Dhr. H. Maat uit Putten

Thema: God+jij

 

Collectes:

In de dienst: Diaconie

In de Jongerendienst: Open Doors en Pastoraat

Bij de uitgang: Kerkbeheer

Zendingsbussen: Meisjesschool in Benin

 

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 5 van de basisschool: 

Thema: Gods opdracht aan Noach (Genesis 6:5-22)

Inloggen