Gemeente

Oliebollenactie

EO-jongerendag opgaveformulier

Over ons

We zijn gemeente van Jezus Christus, d.w.z:  we weten ons geroepen om  Jezus Christus te leren kennen, lief te hebben, te eren, te volgen en bekend te maken.

Het is daarom ons verlangen:
- dat God verheerlijkt wordt in onze gemeente,  
- dat onze gemeente gekenmerkt kan worden als een liefdevolle gemeenschap, 
- dat wij het geloof op een aanstekelijke wijze uitdragen naar buiten toe.

Met andere woorden:
A
ls gemeente van Jezus Christus willen we voor alles betrokken zijn op en toegewijd aan 
God, en vervolgens ook op elkaar als gemeenteleden en op de mensen om ons heen.

Die drievoudige betrokkenheid kan samengevat worden in de 3 B’s:
- Boven – betrokkenheid op God 
- Binnen – betrokkenheid op elkaar als leden van Zijn gemeente 
- Buiten –

Lees meer: Over ons

Koning onder de mensen (Gezinsdienst 2e Kerstdag)

Het is bijna weer zover dat we Kerstfeest mogen vieren. Door samen te zingen, te bidden en te luisteren naar het Kerstevangelie  willen we laten horen en weten dat Hij, onze Heiland en Verlosser, naar de aarde is gekomen voor ons allemaal! Verder gaan we in deze dienst samen kijken en luisteren naar de Kerstvoorstelling “Koning onder de mensen”. De dienst is op tweede Kerstdag en begint om half tien in de kerk. Iedereen is van harte welkom. We zouden het fijn vinden als jullie komen.
Leiding kinderwerk

Onze positie binnen de Protestantse Kerk in Nederland

  • De Hervormde Gemeente Enter maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.
  • In ons belijden weten wij ons verbonden met de belijdenis van het voorgeslacht.
    Daarbij denken we in het bijzonder aan de belijdenisgeschriften van de reformatorische traditie.
  • Er is geregeld contact met de Gereformeerde Kerk te Enter, die net als onze gemeente deel uitmaakt van de PKN. We zijn dankbaar voor de dingen die we samen doen, we staan open voor nieuwe terreinen van samenwerking, maar streven niet naar vereniging.

De volledige tekst van het beleidsplan staat onder Media/Algemene informatie/overige documenten.
Daarin wordt onze identiteit verwoord en daarin wordt bijv. ook aangegeven welk beleid de kerkenraad heeft t.a.v. begraven / cremeren...

Lees meer: Onze positie binnen de Protestantse Kerk in Nederland

Inloggen