Gemeente

Potgrondactie

Oliebollenactie

Koning onder de mensen (Gezinsdienst 2e Kerstdag)

Het is bijna weer zover dat we Kerstfeest mogen vieren. Door samen te zingen, te bidden en te luisteren naar het Kerstevangelie  willen we laten horen en weten dat Hij, onze Heiland en Verlosser, naar de aarde is gekomen voor ons allemaal! Verder gaan we in deze dienst samen kijken en luisteren naar de Kerstvoorstelling “Koning onder de mensen”. De dienst is op tweede Kerstdag en begint om half tien in de kerk. Iedereen is van harte welkom. We zouden het fijn vinden als jullie komen.
Leiding kinderwerk

EO-jongerendag opgaveformulier

Over ons

We zijn gemeente van Jezus Christus, d.w.z:  we weten ons geroepen om  Jezus Christus te leren kennen, lief te hebben, te eren, te volgen en bekend te maken.

Het is daarom ons verlangen:
- dat God verheerlijkt wordt in onze gemeente,  
- dat onze gemeente gekenmerkt kan worden als een liefdevolle gemeenschap, 
- dat wij het geloof op een aanstekelijke wijze uitdragen naar buiten toe.

Met andere woorden:
A
ls gemeente van Jezus Christus willen we voor alles betrokken zijn op en toegewijd aan 
God, en vervolgens ook op elkaar als gemeenteleden en op de mensen om ons heen.

Die drievoudige betrokkenheid kan samengevat worden in de 3 B’s:
- Boven – betrokkenheid op God 
- Binnen – betrokkenheid op elkaar als leden van Zijn gemeente 
- Buiten –

Lees meer: Over ons

Inloggen