Kerkdiensten op zondag 25 februari 2018

Ochtenddienst
Voorganger: Ds. G.A. Schreuders uit Wierden
Schriftlezing: Markus 9, 30 – 37 en Filippenzen 2, 1 – 11
Tekst: Markus 9: 35
Thema: “Wie is er need’rig en klein?”

Avonddienst
Voorganger: Ds. D. Rodenburg uit Nunspeet
Schriftlezing: Jongerendienst
Thema: Andere religies

Collecte:
In de dienst: Diaconie / Compassion & Pastoraat
Bij de uitgang:  Kerkbeheer
Zendingsbussen: Meisjesschool in Benin

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 5 van de basisschool:
Thema: Jezus verheerlijkt op de berg (Marcus 9:2-10)

Zangavond 3 maart 2018

Let op! De zangavond op 3 maart begint om 19.00 uur. In het kerkblad van februari staat helaas een verkeerde tijd vermeld.

 

Collecte voor Compassion op zondag 25 februari

Op D.V. zondag 26 februari is de diaconiecollecte in de jeugddienst bestemd voor Compassion. Deze organisatie helpt kinderen in de derde wereld aan een toekomst met perspectief, waarin het Evangelie de richting bepaalt. Dit gebeurt onder meer met behulp van sponsorkinderen. In onze kerk wordt via Ichthus, Brian Wabukye uit Oeganda ondersteund. Compassion is natuurlijk ook bekend door de acties die Diana Voortman en Iris Getkate via de kerken, scholen en supermarkten hebben gehouden in de afgelopen maanden. Door hun acties zijn er 45 tot 50 adoptiekinderen in Enter bijgekomen. We bevelen deze collecte van harte bij u/jou aan!

Kerkdiensten op zondag 18 februari 2018

Ochtenddienst:
Voorganger: Ds. H. de Leede - Amersfoort
Schriftlezing: Deuteronomium 6 vers 16 tot 25, Hebreeën 2 vers 10 tot 18, Lukas 4 vers 1 tot 13

Avonddienst:
Voorganger: Ds. G. A. Schreuders - Wierden
Schriftlezing (HSV): Markus 8, 27 – 37,  9, 2 – 8, 2 Petrus 1, 16 - 21   
Thema: “Luistert u?”

Collecte:
In de dienst: Kerkbeheer & Pastoraat
Bij de uitgang:  Diaconaal project
Zendingsbussen: Internationaal theologisch onderwijs in Hong Kong - China 

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 5 van de basisschool: 
Thema: “De dood van Johannes de Doper” (Marcus 6:14-29)

Inloggen