Bij de diensten op zondag 17 september

Morgendienst:

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend en tevens is het de opening van het winterwerk.

We lezen uit de Bijbel:  Johannes 17 vers 20 t/m 23  en  1 Korinthe 12 vers 12 t/m 27 

Thema voor de de preek : “Gezond van lijf en leden?” n.a.v. 1 Korinthe 12 vers 18

 

Avonddienst:

IN de ze dienst is de Schriftlezing uit Daniël 6. 

 

Catechisatie, seizoen 2017-2018

Binnenkort worden de uitnodigingen voor de catechisatie weer verstuurd. Iedereen die op het voortgezet onderwijs zit, krijgt een persoonlijke uitnodiging, tot de leeftijd van 25 jaar. Als je belijdeniscatechese wilt gaan volgen of hier meer over wilt weten, neem dan contact op met ds. Schreuders (zie de uitnodiging in het kerkblad van sept/okt. van ds. Schreuders). De catechisaties beginnen weer in de week van 1 oktober (week 40). De avonden en tijden worden nog bekend gemaakt. Ouders……wilt u uw kinderen ook stimuleren om te gaan? We hopen ook dit jaar weer op een goede en fijne tijd samen om te kunnen leren en praten over ons geloof. Tot binnenkort……!

Inloggen