Bij de diensten op zondag 24 september 2017

Ochtenddienst:
Bijbellezing: Mattheus 25  vers 14 tot en met 30.

Hier lezen we over de talenten, in de preek worden de volgende punten besproken:
- Veel of weinig talent
- Verantwoording over je talent
- God kan elk talent gebruiken

Avonddienst:
Jongerendienst, thema: relaties

Bij de diensten op zondag 17 september

Morgendienst:

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend en tevens is het de opening van het winterwerk.

We lezen uit de Bijbel:  Johannes 17 vers 20 t/m 23  en  1 Korinthe 12 vers 12 t/m 27 

Thema voor de de preek : “Gezond van lijf en leden?” n.a.v. 1 Korinthe 12 vers 18

 

Avonddienst:

IN de ze dienst is de Schriftlezing uit Daniël 6. 

 

Inloggen