Kerkdiensten op zondag 4 februari 2018

Ochtenddienst:
Voorganger: Ds. K. Hazeleger uit Ommen
Schriftlezing: Romeinen 12:1-8 (NBG) en Romeinen 12:9-21 (NBG)
Thema: Leven voor Hem!

Avonddienst:
Voorganger: Dhr J.F. Berkhoff uit Vriezenveen
Schriftlezing: Handelingen 8: 4-17 (HSV) 
Thema: De gevolgen van een levend geloof: 
1. Een oprecht hart
2. Bevrijding van onreinheid 
3. Blijdschap

Kerkdiensten op zondag 28 januari 2018

Ochtenddienst:

  Voorganger: Ds. W.G. van den Top uit Ede

  Schriftlezing: Matteüs 14: 22-23 (HSV)

  Tekst: “Wees stil mijn ziel”

 

Avonddienst/Jongerendienst over het thema "Uitgaan"

  Voorganger: Drs. A. Knevel uit Huizen

  Thema: Soul Survival Skills - Uitgaan

 

Van de beroepingscommissie (28 januari 2018)

Deze zondag komt ons verslag via psalm 13 tot u; 

“Hoe lang nog Heere ?........ Ik vertrouw op uw liefde, mijn hart zal juichen omdat u redding brengt, 

ik zal zingen voor de Heer, Hij heeft mij geholpen!”

Helaas kon de predikant die we benaderd hebben  geen gehoor geven aan ons verzoek tot kennismaking. Uit Deuteronomium 5 kwam voor hem het antwoord dat zijn taak binnen de huidige gemeente nog niet vervuld is. We hopen dat u deze periode van verwachting ook zult beleven als bezinning! Het besef dat een eigen predikant zeer waardevol en bindend is voor ons. Hoe belangrijk gebed is! Wij stellen ons vertrouwen op God! (Gerrrit, Klaas, Jaab, Rudy, Irma, Mirjam en Ida)

 

Inloggen