Lenteconcert (17 maart 2018)

Het volledige programma staat onder Media/Algemene informatie/ Overige documenten.

Kerkdiensten op zondag 11 maart 2018

Ochtenddienst:
Voorganger: Ds. A. Groeneveld uit Ede 
Schriftlezing: Markus 14 : 1-11 (NBG)
Thema: ‘(Op)brekende liefde…’

Avonddienst:
Voorganger: Ds. T.J. Oldenhuis uit Coevorden
Schriftlezing: 1 Corinthe 1 vers 18-31 (NBG)
Tekst: 1 Corinthe 1 vers 30

Collecte:
In de dienst: Kerkbeheer & Pastoraat
Bij de uitgang: Diaconie
Zendingsbussen: Internationaal theologisch onderwijs in Hong Kong

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 5 van de basisschool: Jezus geeft duizenden mensen te eten (Johannes 6:1-15)

Kerkdiensten op zondag 4 maart 2018

Ochtenddienst:
Voorganger: Ds. W.G. van den Top uit Ede
Schriftlezing: 1 Korinte 1:18-31 (HSV)
Thema: ‘De kracht van het kruis’

Avonddienst:
Voorganger: Ds. E.S. Klein Kranenburg uit Epe
Schriftlezing: Johannes 18 : 1-12  uit NBG 1951

Collecte:
In de dienst: Diaconie & Pastoraat
Bij de uitgang:  Voorjaarszendingscollecte
Zendingsbussen: Internationaal theologisch onderwijs in Hong Kong

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 5 van de basisschool: 
Jezus reinigt de tempel (Johannes 2:13-22) 

Kerkdiensten op zondag 25 februari 2018

Ochtenddienst
Voorganger: Ds. G.A. Schreuders uit Wierden
Schriftlezing: Markus 9, 30 – 37 en Filippenzen 2, 1 – 11
Tekst: Markus 9: 35
Thema: “Wie is er need’rig en klein?”

Avonddienst
Voorganger: Ds. D. Rodenburg uit Nunspeet
Schriftlezing: Jongerendienst
Thema: Andere religies

Collecte:
In de dienst: Diaconie / Compassion & Pastoraat
Bij de uitgang:  Kerkbeheer
Zendingsbussen: Meisjesschool in Benin

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 5 van de basisschool:
Thema: Jezus verheerlijkt op de berg (Marcus 9:2-10)

Inloggen