Kerkdiensten op zondag 29 april 2018

Ochtenddienst:

Voorganger: Dhr. J.P. Lensen uit Oldebroek, 

Schriftlezingen: Handelingen 14:21-22 en 2 Timotheüs 2:1-13

Thema: “Deel uitmaken van het koninkrijk van God door (net als Jezus) tegen de stroom in te zwemmen”

 

Avonddienst - Jongerendienst:

Voorganger: Dhr. H. Maat uit Putten

Thema: God+jij

 

Collectes:

In de dienst: Diaconie

In de Jongerendienst: Open Doors en Pastoraat

Bij de uitgang: Kerkbeheer

Zendingsbussen: Meisjesschool in Benin

 

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 5 van de basisschool: 

Thema: Gods opdracht aan Noach (Genesis 6:5-22)

Kerkdiensten op zondag 22 april 2018

Ochtenddienst:
Voorganger: Ds. J. Woudenberg - Westerhaar 
Schriftlezing: Lukas 24: 13-33a (NBG)

Avonddienst:
Voorganger: Ds. J. de Goei - Amersfoort
Schriftlezing: Ezechiël 37 : 1 - 10 en 1 Thessalonicenzen 4 : 13 – 18 (HSV)
Tekst: Ezechiël 37 : 3
Thema: "Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen?"

Collecte:
In de dienst: Kerkbeheer en Pastoraat
Bij de uitgang: Diaconie
Zendingsbussen: Internationaal theologisch onderwijs in Hong Kong

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 5 van de basisschool: 
Kaïn en Abel (Genesis 4:1-16) 

Kerkdiensten op zondag 22 april 2018

Ochtenddienst:
Voorganger: Ds. J. Woudenberg - Westerhaar 
Schriftlezing: Lukas 24: 13-33a (NBG)

Avonddienst:
Voorganger: Ds. J. de Goei - Amersfoort
Schriftlezing: Ezechiël 37 : 1 - 10 en 1 Thessalonicenzen 4 : 13 – 18 (HSV)
Tekst: Ezechiël 37 : 3
Thema: "Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen?"

Collecte:
In de dienst: Kerkbeheer en Pastoraat
Bij de uitgang: Diaconie
Zendingsbussen: Internationaal theologisch onderwijs in Hong Kong

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 5 van de basisschool: 
Kaïn en Abel (Genesis 4:1-16) 

Kennismaking met Ds. van Vreeswijk

Op woensdag 12 april hebben we als Hervormde Gemeente van Enter kennis mogen maken met de beroepen predikant. De beroepingscommissie heeft Ds. van Vreeswijk en zijn vrouw meegenomen naar bekende punten van Enter. Ook is een bezoek gebracht aan het boeren bedrijf van fam. de Wilde aan de Bornerbroekseweg. Na gesprekken met de kerkenraad was iedereen uit de gemeente vanaf 19.45 uur welkom in het Dienstgebouw. In een volle zaal van het Dienstgebouw heeft Ds. van Vreeswijk zich persoonlijk voorgesteld. De beroepingscommissie had een doorsnede gemaakt van een zes-tal activiteiten en commissies. Deze kregen ieder 5 minuten de gelegenheid om zich te presenteren. De avond is afgesloten met een vragenronde.
We mogen terugkijken op een waardevolle en...

Lees meer: Kennismaking met Ds. van Vreeswijk

Inloggen