Jubileum Gerrit Kraa

Op D.V. 26 december a.s. is het 45 jaar geleden dat Gerrit Kraa als organist plaats nam achter de speeltafel van het Van Leeuwen orgel in onze kerk. In 1998 hebben we als orgelcommissie, mede door inbreng van zijn visie, de kerkvoogdij geadviseerd ons huidige fraaie Mense Ruiter orgel aan te schaffen. Vele jaren heeft Gerrit ons op dit mooie instrument willen begeleiden, waar we als gemeente dankbaar voor zijn. Hij is een veelzijdig musicus en het liefst improviseert hij op bekende liederen met een zorgvuldig uitgekozen registratie.
Wij willen hem van harte feliciteren met dit jubileum en bedanken voor zijn jarenlange inzet. Gerrit heeft besloten er nu mee te stoppen. De aanstaande ochtenddienst van 31 december zal zijn laatste reguliere...

Lees meer: Jubileum Gerrit Kraa

Oudejaarsavonddienst

De kerkdienst op oudejaarsavond (zondag 31 december) begint om 17.00 uur. In het kerkblad staat de tijd van een reguliere avonddienst vermeld. Dit is echter niet correct, de dienst begint op de tijd zoals we die op oudejaarsdag gewend zijn, namelijk 17.00 uur.

Komt u / kom jij ook, dan sluiten we met elkaar het jaar 2017 af met het passende thema: "Het is geschied".

Kerkdiensten op zondag 24 december 2017

Ochtenddienst:

Voorganger: Ds. G.A. Schreuders - Wierden
Schriftlezing: Jesaja 7, 14; Matteus 1, 18 – 25 en Hebreeën 11, 1 - 7 
Thema: “Door het geloof heeft Jozef…” (Mattheüs 1, 24) 

Liederen ochtenddienst:

Gezang 145: 1
Gezang 117: 1, 3 en 4
Psalm  65: 1 en 2
projectlied
Gezang 126
Psalm 130: 3 en 4

Kerstnachtdienst (21:30 uur) : 

Voorganger: Drs. J. Eertink – Rijssen
Schriftlezing: Jesaja 9:1-2. 5-6, Lukas 2:8-14
Thema: "Voor wat, Hoort wat"

 

Inloggen