Kerkdiensten op zondag 29 oktober 2017

Ochtenddienst, gezinsdienst m.m.v. kinderkoor EigenWijZ:
  Voorganger: Drs. J. Eertink uit Rijssen 
  Schriftlezing:, Lukas  19 : 1-10
  Thema: Als het kan………..dan vandaag nog !!!!

Avonddienst, jongerendienst m.m.v. Pearl:
  Voorganger: Ds. J. de Kock uit Wilsum
  Schriftlezing: Spreuken 1:1-7
  Thema: Soul Survival Skills: Digitaal

Collecte in de dienst: Compassion en Pastoraat
Collecte bij de uitgang:  Kerkbeheer
Zendingsbussen: Meisjesschool in Benin

Kindernevendienst:
I.v.m de gezinsdienst is er vanmorgen geen kindernevendienst.

Boekenactie 2018 voor het jeugdwerk

Kijk hier voor de folder, bestellijst en de instructies.

Kerkdiensten op zondag 22 oktober 2017

Ochtenddienst:
Voorganger: Ds. T.J. Oldenhuis uit Coevorden
Schriftlezing: Psalm 15
Tekst is vers 1: "Een psalm van David. HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige berg?"

Avonddienst:
Voorganger: Ds. A.H.J. Bierma uit Nijverdal
Schriftlezing: Johannes 6 : 1-15 (NBG)
  
Collecte in de dienst: Diaconaal project en Pastoraat
Collecte bij de uitgang: Kerkbeheer
Zendingsbussen: Perspective in Danes, Roemenie. 
  
Kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 5 van de basisschool: 
Thema:”Jezus geneest een verlamde”(Matteüs 9:1-8)

Inloggen