Kerkelijke gebouwen (juni 2018)

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: zondag 03 juni 2018

De werkzaamheden vorderen gestaag. Inmiddels is de bestemmingsplanwijziging in de raadscommissie van de gemeente Wierden behandeld. Er zijn hierover enkele vragen gesteld en beantwoord. De volgende stap is nu goedkeuring door de gemeenteraad. Naar verwachting zal dit in juni gebeuren. Naast dit traject wordt gewerkt aan de bestemmingsplanprocedure die t.b.v. het nieuwe dienstgebouw op het kerkeiland doorlopen moet gaan worden. Nu alles wat concreter gaat worden hebben de kerkrentmeesters besloten een kerngroep gebouwen in het leven te roepen. Deze kerngroep gaat het hele bouwproces planmatig, maar ook qua uitvoering, begeleiden. Het is de bedoeling mensen met een verschillende achtergrond qua kennis en kunde in de groep zitting te laten nemen. De groep zal in de basis bestaan uit 5 à 6 personen onder directe verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters. Naar behoefte kan de groep via subgroepen worden uitgebreid op de verschillende deelgebieden. Te denken valt dan aan bv. zaalgrootte, inrichting, parkeren etc. Wij, kerkrentmeesters red., houden u op de hoogte.

Inloggen